PRADO sistēmas izmantošanas iespējas

21.07.2010

RADO (Public Register of Authentic Identity and Travel Documents Online - Autentisku personu apliecinošu un ceļošanas dokumentu publiskais reģistrs tiešsaistē) ir Eiropas Savienības Padomes Ģenerālsekretariāta Tieslietu un iekšlietu ģenerāldirektorāta pārraudzībā esošs autentisku personu apliecinošu un ceļošanas dokumentu publiski (bez lietotāju autorizācijas) pieejams daudzvalodu, tai skaitā, latviešu valodā, reģistrs. Reģistrs pieejams Eiropas Savienības Padomes Ģenerālsekretariāta mājas lapā http://www.consilium.europa.eu/prado/ un Iekšlietu ministrijas Informācijas centra mājas lapā http://www.ic.iem.gov.lv/.


PRADO ir iekļauta informācija par Eiropas Savienības dalībvalstu un dažu trešo valstu autentiskiem personas apliecinošiem dokumentiem, ceļošanas dokumentiem, dažādiem tiesību apliecinošiem dokumentiem un zīmogu/spiedogu nospiedumiem. Reģistrā ievietotā informācija par minēto dokumentu izdošanas un lietošanas nosacījumiem, kā arī svarīgākiem aizsardzības elementiem (ūdenszīmes, mikrodruka, ultravioletajā gaismā redzamie attēli u.c.).

PRADO izveidošanas mērķis ir viltoto dokumentu izmantošanas novēršana, informējot  sabiedrību (t.sk. ar dokumentu pārbaudi saistītās fiziskās un juridiskās personas) par Eiropas Savienības valstu un trešo valstu izdotajiem dažāda veida dokumentiem un to aizsardzības elementiem.

PRADO pieejamo informāciju sniedz Eiropas Savienības dalībvalstis, Norvēģija un Islande. Informācijas precizēšanai un papildus informācijas iegūšanai tika izveidoti nacionālie kontaktpunkti. Kontaktpunktu saraksts ir pieejams reģistrā.

PRADO iekļautā informācija tiek regulāri aktualizēta, izmantojot FADO (False and Authentic Documents - Viltoto un autentisko dokumentu) informācijas sistēmu. FADO informācijas sistēma tika izveidota saskaņā ar 1998.gada 3.decembra Eiropas Savienības Padomes vienotajā rīcībā (98/700/TI) noteikto, lai iespējami īsākā laika posmā elektroniski apmainītos ar Eiropas Savienības dalībvalstu un partnervalstu rīcībā esošo informāciju par autentiskiem un viltotiem dokumentiem. Informācija par jauniem autentiskiem dokumentiem PRADO sistēmā tiek iekļauta vienas darba dienas laikā pēc tam, kad konkrētie dokumenti ir apstiprināti FADO sistēmā.

Saskaņā ar spēkā esošiem normatīviem aktiem, FADO informācijas sistēmas veidošanā un izmantošanā piedalās Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs, Valsts robežsardze, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Valsts policija un Tieslietu ministrijas Valsts tiesu ekspertīžu birojs.


Komentāra pievienošana

Komentāra pievienošana

Jūsu komentārs tiks nosūtīts mājas lapas administratoram, līdz apstiprināšanai tas nebūs pieejams mājas lapas publiskajā daļā.Atpakaļ