Valsts policijas koledžā notiks atvērto durvju diena

7.maijā Valsts policijas koledžā Rīgā, Ezermalas ielā 8, notiks atvērto durvju diena. Sākums plksten 10:00.

Apmeklētāji tiks informēti par izglītības iespējām Valsts policijas koledžā un nosacījumiem dienesta uzsākšanai Valsts policijā, kā arī par policijas darbinieka pamatpienākumiem, nepieciešamo izglītību, dienesta gaitas specifiku, sociālajām garantijām un karjeras iespējām policijā. Valsts policijas koledžas realizētās arodizglītības un 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības nepieciešamību un norises procesu, mācību un studiju specifiku, turpmākajām izglītības un profesionālās pilnveides iespējām, Valsts policijas koledžas iekšējo kārtību – dienas kārtību, nodarbību grafiku, dienesta viesnīcu, kadetu amata pienākumiem un tiesībām, kā arī tiks demonstrēta prezentācija par Valsts policijas koledžu.

 Papildus būs iespēja pārbaudīt savu prasmi šaušanā, izmantojot šaušanas stenda iekārtu. Tiks prezentēta arī speciālā un kriminālistikas tehnika, bet tuvcīņas zālē tiks demonstrēti uzbrukuma atvairīšanas un aizturēšanas taktikas paņēmieni.

Valsts policijas koledžas atvērto durvju dienas norises laiks 2010.gada 7.maijā no plksten 10:00 – 16:00.

 

Sagatavoja:

 

Zane Balode
Valsts policijas koledžas
direktora palīdze
tālr.:67146276
fakss:7736335
e-pasts:paligs@koledza.vp.gov.lv


Komentāra pievienošana

Komentāra pievienošana

1 komentārs

Jūsu komentārs tiks nosūtīts mājas lapas administratoram, līdz apstiprināšanai tas nebūs pieejams mājas lapas publiskajā daļā.Atpakaļ