Sakārto pirotehnisko izstrādājumu apriti un tās kontroli

23.03.2010

Šodien, 23.martā, valdībā izskatīts Iekšlietu ministrijas sagatavotais likumprojekts „Pirotehnisko izstrādājumu aprites likums”, kurā noteikta pirotehnisko izstrādājumu ražošanas, atbilstības novērtēšanas, marķēšanas, glabāšanas, realizēšanas, iegādāšanās, pārvadāšanas un izmantošanas kārtība saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par pirotehnisko izstrādājumu laišanu tirgū prasībām.

 

Izstrādātajā likumprojektā paredzēts, ka 1.klases pirotehniskajiem izstrādājumiem (galda dzirksteļu strūklakas, konfeti saturoši izstrādājumi (plaukšķenes) un brīnumsvecītes) vairs nebūs nepieciešama speciālā atļauja, izņemot šādu izstrādājumu ražošanai. Savukārt, atšķirībā no pašlaik spēkā esošā regulējuma, vairs netiek paredzēts, ka pirmssvētku periodā, saņemot atbilstošu licenci, varēs tirgot 2.klases pirotehniskos izstrādājumus nespecializētajos tirdzniecības objektos.

Tāpat likumprojektā noteikti arī pirotehnisko izstrādājumu izmantošanas ierobežojumi. Kā piemēram, uguņošanas ierīces un skatuves pirotehniskos izstrādājumus aizliegts izmantot citu privātpersonu īpašumos bez to īpašnieku vai valdītāju piekrišanas, tuvāk par 100 metriem no ugunsbīstamiem un sprādzienbīstamiem objektiem, degvielas cisternām, gāzes baloniem un citām viegli uzliesmojošām vai ugunsbīstamām vielām un materiāliem, blakus zooloģiskajiem dārziem, zvēraudzētavām un lopkopības objektiem vai tuvāk par 100 metriem no tiem bez to īpašnieku atļaujas, zem elektrības zemsprieguma, augstsprieguma un sakaru līnijām, koka zariem un zem citiem šķēršļiem, kurus var sasniegt pirotehniskie šāviņi (vielas), jebkura veida tuneļos, uz ceļu brauktuvēm un gājēju ietvēm. Pirotehniskās raķetes aizliegts izmantot daudzdzīvokļu māju pagalmos. Tāpat, lietojot pirotehniskos izstrādājumus netālu no tiltiem, dzelzceļa, šosejām, ceļu pārvadiem un transporta ceļu sazarojumiem, stingri jāievēro lietošanas instrukcijā norādītās prasības. Pirotehniskos izstrādājumus aizliegts lietot arī tuvāk par 100 metriem no Saeimas un Ministru kabineta ēkas un ārvalstu diplomātiskās pārstāvniecības teritorijas.

Likumprojektā paredzēts arī, ka uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu izmantošanas vietu un laiku būs tiesīga ierobežot attiecīgā pašvaldība, izdodot saistošus noteikumus.

Paredzēts, ka speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai ar pirotehniskajiem izstrādājumiem izsniegs Valsts policija un licencēm nav paredzēts derīguma termiņš. Stingrākas prasības paredzētas 4.klases uguņošanas ierīču un T2 klases pirotehnisko izstrādājumu apritei, proti, ar tiem varēs rīkoties tikai personas ar speciālām zināšanām, kuras saņēmušas pirotehniķa sertifikātu.

Ziņas par speciālajām atļaujām (licencēm) un pirotehniķa sertifikātiem tiks reģistrētas Licenču un sertifikātu reģistrā, kura turētājs būs Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs. Reģistrā tiks iekļautas ziņas par personām, uz kurām paredzēti licenču izsniegšanas ierobežojumi - licencētajiem individuālajiem komersantiem un personām, kas tiesīgas pārstāvēt komercsabiedrību, kā arī darbiniekiem, kuri tieši saistīti ar pirotehnisko izstrādājumu ražošanu, glabāšanu, realizāciju un izmantošanu. Līdz ar to informācija par speciālajām atļaujām (licencēm) un sertifikātiem būs ērtāk pieejama pirotehnisko izstrādājumu apriti un komercdarbību kontrolējošajām institūcijām (Valsts policijai, Valsts darba inspekcijai, Valsts ieņēmumu dienestam, Valsts vides dienestam), kā arī Valsts policija laikus varēs konstatēt vai uz attiecīgajām personām nav iestājušies likumā noteiktie ierobežojumi.

Atbilstoši direktīvas prasībām, apritē būs atļauti tikai tādi pirotehniskie izstrādājumi, kas atbildīs drošuma pamatprasībām un tiem būs veikta atbilstības novērtēšana, kas tiks apliecināts ar CE atbilstības marķējumu.

Projektā paredzēts, ka 1.klases uguņošanas ierīces ir tiesības iegādāties un izmantot no 14 gadu vecuma, bet 2. un 3.klases pirotehniskos izstrādājumus - no 18 gadu vecuma, savukārt, lai mazinātu nelaimes gadījumu skaitu, paredzēts, ka uguņošanas ierīces un skatuves pirotehniskos izstrādājumus, kuru pamata efekts ir sprādziena troksnim līdzīga trokšņa efekta radīšana (petardes), atļauts iegādāties, glabāt un izmantot personām, kuras saņēmušas mednieka apliecību (medniekiem to izmantošanai medībās), un personām ar speciālām zināšanām.

Saskaņā ar izstrādāto likumprojektu pirotehnisko izstrādājumu aprites uzraudzību veiks Valsts policija, kā arī citas institūcijas savas kompetences ietvaros.

Likumprojekts izstrādāts saskaņā ar 2007.gada 23.maija Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu (2007/23/EK) par pirotehnisko izstrādājumu laišanu tirgū, kuras mērķis ir nodrošināt pirotehnisko izstrādājumu brīvu apriti iekšējā tirgū, ieviešot vienādus standartus Kopienas teritorijā.

Pašlaik pirotehnisko izstrādājumu aprites kārtību nosaka Ieroču aprites likums un Ministru kabineta 23.09.2003. noteikumi Nr.538 „Ieroču, munīcijas, speciālo līdzekļu, sprāgstvielu, spridzināšanas ietaišu un pirotehnisko izstrādājumu komerciālās aprites, pirotehnisko izstrādājumu klasificēšanas un izmantošanas noteikumi”.

Likumprojektu iespējams aplūkot:
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40152912

Sagatavoja:
Sintija Virse Iekšlietu ministrijas
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
tel.67219363, 26368442, sintija.virse@iem.gov.lv


Komentāra pievienošana

Komentāra pievienošana

Jūsu komentārs tiks nosūtīts mājas lapas administratoram, līdz apstiprināšanai tas nebūs pieejams mājas lapas publiskajā daļā.Atpakaļ