VP komentārs par portālā TVNET publicēto "Algu saraksti.."

26.02.2010

VP komentārs par portālā TVNET publicēto "Algu saraksti.."Valsts policijas vadība, iepazīstoties ar šodien interneta portālā TVNET publicēto rakstu „Algu saraksti apstiprina patvaļu un negodīgumu policijā”, vēlas norādīt uz Neatkarīgās policistu arodbiedrības pārstāvju komentāru nekompetenci.


Ikvienai amatpersonai būtu jāzina, ka Valsts policijas darbinieku algas nosaka Ministru kabineta noteikumi. Tās veidojas no MK noteikumos noteiktās ieņemamā amata amatalgas, piemaksas par izdienu, un pakāpi un netiek noteiktas, palielinātas vai samazinātas pēc vadības vēlmēm.

Komentējot interneta vidē publicēto algu sarakstu, Valsts policijas vadība norāda, ka sarakstā nav minēti konkrēti vārdi un amati, bet gan personas sanumurētas pēc algu lieluma. Un tas nebūt nenozīmē, ka tā saucamā sarakstā apzīmētā „1.persona” ir apakšvienības vadītājs.

Tā, piemēram, Rīgas reģiona pārvaldē sarakstos publicētās pirmās pat desmitos skaitāmās personas ir gan inspektori, gan jaunākie inspektori, gan izmeklētāji utt. – cilvēki, kas šajos mēnešos saņēmuši gan bērna piedzimšanas pabalstus, gan atvaļināšanās pabalstus. Līdz ar to NPA populistiskie izteikumi, piesaucot iespējamo Valsts kontroles un Prokuratūras iejaukšanos un pieminot konkrētas amatpersonas, liecina par normatīvo aktu nepārzināšanu. Neatkarīgās policijas arodbiedrības biedriem vispirms būtu ieteicams pārliecināties par to, vai viņu izteikumi un „visticamāk” ( šis vārds lietots TVNET rakstā) analizētie fakti atbilst taisnībai.

Valsts policijas vadība atgādina, ka pēc 1.aprīļa visu Valsts policijas amatpersonu ieņēmumi būs pieejami VID deklarāciju publiskojamajā daļā.
 

Sagatavoja:
Ieva Rekšņa
Valsts policijas
Preses un sabiedrisko attiecību biroja priekšniece
Tālr.67075088 Mob.tālr.29130397
ieva.reksna@vp.gov.lv


Atpakaļ