Jaunieši repatrianti tiksies interaktīvā pasākumā

19.02.2010

Lai veicinātu repatriantu - trešo valstu valstpiederīgo integrāciju un adaptāciju Latvijas sabiedrībā, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (turpmāk – PMLP) sestdien, 20.februārī, Latvijas Kara muzeja telpās rīko interaktīvu pasākumu jauniešiem no repatriantu ģimenēm „Izkrāso Latviju arī jaunajā gadā”.


Pasākuma laikā aptuveni 20 jauniešiem repatriantiem un viņu ģimenes locekļiem būs iespēja izzināt Latvijas kultūras dzīvi, papildināt zināšanas par latviešu tradīcijām un vēsturi, kā arī dalīties atmiņās par spilgtākajiem piedzīvojumiem vasarā notikušajā integrācijas nometnē, ko organizēja PMLP.

Piesaistot Eiropas Trešo valstu valstpiederīgo integrācijas fonda finansējumu, jau pagājušajā vasarā bērniem un jauniešiem, kas repatriējušies no trešajām valstīm, PMLP rīkoja vasaras nometni „Izkrāso Latviju”. Tās laikā bērni un jaunieši paviesojās skaistākajās Latvijas vietās, tikās ar interesantiem cilvēkiem, varēja labāk iepazīties savā starpā un uzzināt daudz jauna par šo valsti un mūsu tradīcijām. „Pēc šīs nometnes pagājušajā gadā mēs saņēmām ļoti daudz pozitīvu atsauksmju, un repatriantu ģimenes to novērtēja kā ļoti noderīgu pasākumu, tāpēc vēlējāmies arī šogad turpināt aizsākto tradīciju un sapulcināt kopā dalībniekus. Tādējādi šīm repatriantu ģimenēm ir iespēja satikties un tiek veicināta viņu integrācija Latvijas sabiedriskajā un profesionālajā dzīvē,” skaidro PMLP īstenotā projekta „Atbalsts repatriantiem – trešo valstu valstspiederīgajiem” vadītāja Madara Miezīte-Bagātā.

Lai veicinātu mazturīgu repatriantu – trešo valstu valstspiederīgo integrāciju Latvijas sabiedriskajā un profesionālajā dzīvē, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde jau septiņus mēnešus ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu īsteno projektu „Atbalsts repatriantiem – trešo valstu valstspiederīgajiem”. Projekta ietvaros īstenoti vēl arī citi pasākumi – latviešu valodas un datorzinību apmācības, veikts prasmju audits, tāpat repatrianti var saņemt medicīnisku, juridisku un psiholoģisku palīdzību, profesionālus apmācības kursus darba kvalifikācijas celšanai, kā arī finansiālu atbalstu mājokļa jautājumu risināšanā, kas ir īpaši nozīmīgi, ņemot vērā pašreizējo ekonomisko situāciju valstī un auksto ziemu, kad pieaug izdevumi par apkuri. Tāpat Pārvalde sniegusi palīdzību nepieciešamo sadzīves priekšmetu, mācību līdzekļu, apģērba, apavu un pārtikas iegādei, kas ļoti daudzām mazturīgām repatriantu ģimenēm ir nozīmīgs atbalsts.

Līdz šim atbalstu Projekta ietvaros saņēmušas 46 repatriantu ģimenes, no kurām 20 personas piedalījās latviešu valodas apmācībās, 15 – apmeklēja datorzinību kursus, 20 dalībniekiem tiek veikts prasmju audits, no kuriem 4 uzsākuši mācības profesionālo apmācību kursos, 10 saņēmuši psihologa un 9 juridiskās konsultācijas, savukārt dažāda veida materiāla palīdzība sniegta 79 gadījumos.
Informācijai:

Palīdzību Projekta ietvaros var saņemt mazturīgi trešo valstu valstspiederīgie repatrianti un viņu ģimenes locekļi, kas Latvijā ieradušies pēdējo 5 gadu laikā. Pēc PMLP Migrācijas nodaļas sniegtās informācijas, kopš 2004.gada Latvijā ieradušies 998 repatrianti un viņu ģimenes locekļi, no tiem 93 repatriējušies 2009.gadā. Šī projekta ietvaros tiek plānots palīdzēt aptuveni 100 mērķa grupas pārstāvjiem.
Projekts tiek īstenots no 2009. gada 1.jūlija līdz šī gada 30.aprīlim. Projekta kopējais finansējums ir 85 019 LVL

Saskaņā ar Repatriācijas likumu, par repatriantiem atzīstamas personas, kuras brīvprātīgi pārceļas uz pastāvīgu dzīvi Latvijā, ja tās ir Latvijas pilsoņi vai viens no vecākiem vai vecvecākiem ir latvietis vai lībietis (līvs) un savu latvisko vai lībisko izcelsmi apliecina ar dokumentu.

 

Kontakti informācijai par Projektu :
Projekta vadītāja Madara Miezīte-Bagātā
Tālr. 67829747; madara@pmlp.gov.lv


Komentāra pievienošana

Komentāra pievienošana

Jūsu komentārs tiks nosūtīts mājas lapas administratoram, līdz apstiprināšanai tas nebūs pieejams mājas lapas publiskajā daļā.Atpakaļ