Iedzīvotāju reģistrā būs ziņas arī par adopciju, politiski represētajiem un nacionālajiem partizāniem

02.02.2010

Ministru kabinets šodien, 2.februārī, atbalstīja Iekšlietu ministrijas iesniegto likumprojektu, kas paredz, ka turpmāk Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei (turpmāk – Pārvalde) būs uzdots Iedzīvotāju reģistrā iekļaut arī ziņas par bērnu adopciju, audžuģimenēm, politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem.

 


Ja grozījumi Iedzīvotāju reģistra likumā tiks apstiprināti, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei turpmāk, pamatojoties uz tiesas sniegto informāciju par adopcijas nodibināšanas nolēmumu, būs tiesisks pamats Iedzīvotāju reģistrā mainīt adoptētā vārdu, uzvārdu, personas kodu un vecākus. Lai ievērotu adopcijas slepenību, tiesības iekļaut ziņas par adopciju noteiktas tikai atsevišķiem Pārvaldes darbiniekiem, tāpat kā tiesības nepieciešamības gadījumā apskatīt un aktualizēt šīs ziņas. Grozījumos paredzēts, ka ziņas par adopciju ir tiesīgs pieprasīt un saņemt tikai adoptētais pēc pilngadības sasniegšanas, bet līdz adoptētā pilngadībai šīs ziņas ir tiesīgi pieprasīt un saņemt tikai adoptētāji. Tādējādi tiek nodrošināts, ka trešajām personām ziņas par adopciju nav izpaužamas.

Tāpat sagatavotais likumprojekts paredz, ka turpmāk Iedzīvotāju reģistrā nepieciešams iekļaut ziņas arī par iedzīvotājiem, kuriem piešķirts politiski represētās personas vai nacionālā pretošanās kustības dalībnieka statuss. Līdz šim šādu personu uzskaitei valstī tika uzturētas divas dažādas informācijas sistēmas, kas nav finansiāli izdevīgi. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde Iedzīvotāju reģistra likuma grozījumos rosinājuši optimizēt abas datu bāzes un turpmāk ziņas par šo personu statusu iekļaut uzreiz Iedzīvotāju reģistrā. Tādējādi šī informācija būs pieejama arī citām valsts pārvaldes iestādēm, kas varēs izmantot Iedzīvotāju reģistru, ja būs nepieciešams pārliecināties par kādas personas statusu, piemēram, sagatavojot izziņas vai piemērojot tām tiesību aktos paredzētos atvieglojumus pakalpojumu saņemšanai.

Sagatavotie grozījumi šodien izskatīti Ministru kabineta sēdē, taču tie stāsies spēkā tikai pēc apstiprināšanas Saeimā.

Iedzīvotāju reģistrs ir viena no valstiski nozīmīgākajām datu bāzēm, kurā ievietota informācija par vairāk nekā 3 miljoniem personu. Reģistrs ir izveidots kā vienota valsts iedzīvotāju uzskaites sistēma, kurā tiek uzkrāta informācija par iedzīvotāju vārdu, uzvārdu, to maiņu, personas dzīvesvietu, personu apliecinošajiem dokumentiem u.c. Informāciju izmanto statistisku pētījumu veikšanai, nodokļu prognozēšanai, aprēķināšanai, vēlēšanu organizēšanai un citu valstiski nozīmīgu procesu veikšanai.

 

Andrejs Rjabcevs
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes
priekšnieka palīgs preses un sabiedriskajos jautājumos
Tālr.67219185, mob.26458928
andrejs.rjabcevs@pmlp.gov.lv, www.pmlp.gov.lv


Komentāra pievienošana

Komentāra pievienošana

Jūsu komentārs tiks nosūtīts mājas lapas administratoram, līdz apstiprināšanai tas nebūs pieejams mājas lapas publiskajā daļā.Atpakaļ