Latvijas Policijas akadēmijas studenti varēs iesniegt dokumentus Latvijas Universitātē studiju turpināšanai.

20.01.2010

Īsa informācija par pārņemšanas gaitu.

Ministru kabinets 2009.gada 30.jūnijā izdeva rīkojumu Nr.442 „Par Latvijas Policijas akadēmijas likvidāciju”, kura 4. punkts nosaka pienākumu Iekšlietu ministrijai sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju nodrošināt Latvijas Policijas akadēmijā studējošajiem iespēju ar 2010.gada 1.janvāri turpināt studijas Latvijas Universitātē studiju programmās, kas pēc veida, iegūstamās kvalifikācijas un grāda ir iespējami tuvas pārtrauktajai studiju programmai.

 


Īstenojot šo uzdevumu, Latvijas Universitāte veikusi virkni pasākumu. Rezultātā 2009.gada 25.novembrī Izglītības un zinātnes ministrijā pieņemts lēmums par 2.punktā minēto programmu licencēšanu.

Pārņemtās un licencētās programmas:

a) Profesionālā augstākās izglītības studiju programma „Tiesību zinātne”

programmas direktore – Violeta Zeppa-Priedīte, Dr.iur.cand., M.iur., lektore, Juridiskās fakultātes Krimināltiesisko zinātņu katedra; e-pasts Violeta.Zeppa-Priedite@lu.lv

b) Profesionālā bakalaura studiju programma „Publiskās tiesības”

programmas direktora p.i. – Violeta Zeppa-Priedīte, Dr.iur.cand., M.iur., lektore, Juridiskās fakultātes Krimināltiesisko zinātņu katedra; e-pasts Violeta.Zeppa-Priedite@lu.lv

c) Akadēmiskā bakalaura studiju programma „Tiesību zinātne”

programmas direktore – Elita Nīmande, Dr.iur., docente, Juridiskās fakultātes Krimināltiesisko zinātņu katedra; e-pasts: Elita.Nimande@lu.lv

d) Akadēmiskā maģistra studiju programma „Tiesību zinātne”

programmas direktora p.i. – Elita Nīmande, Dr.iur., docente, Juridiskās fakultātes Krimināltiesisko zinātņu katedra; e-pasts: Elita.Nimande@lu.lv

Dokumentu iesniegšana studiju turpināšanai LU un līgumu slēgšana Rīgā, Raiņa bulv.19, Juridiskās fakultātes telpās, 3.stāvā, 352.telpā:

1) Profesionālajā augstākās izglītības studiju programmā „Tiesību zinātne” studējošajiem:

2010.gada 11.janvārī no plkst 9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00

2010.gada 12.janvārī no plkst 12.00 līdz 15.00 un no 16.00 līdz 19.00

2010.gada 13.janvārī no plkst 9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00

2010.gada 14.janvārī no plkst 12.00 līdz 15.00 un no 16.00 līdz 19.00.

2) Akadēmiskajā maģistra studiju programmā „Tiesību zinātne” studējošajiem:

2010.gada 15.janvārī no plkst 9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00.

3) Profesionālajā bakalaura studiju programmā „Publiskās tiesības” studējošajiem:

2010.gada 18.janvārī no plkst 9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00

2010.gada 19.janvārī no plkst 12.00 līdz 15.00 un no 16.00 līdz 19.00

2010.gada 20.janvārī no plkst 9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00

2010.gada 21.janvārī no plkst 12.00 līdz 15.00 un no 16.00 līdz 19.00.

4) Akadēmiskajā bakalaura studiju programmā „Tiesību zinātne” klātienē studējošajiem:

2010.gada 22.janvārī no plkst 9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00

2010.gada 25.janvārī no plkst 9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00

2010.gada 26.janvārī no plkst 12.00 līdz 15.00 un no 16.00 līdz 19.00.

5) Akadēmiskajā bakalaura studiju programmā „Tiesību zinātne” neklātienē studējošajiem:

2010.gada 27.janvārī no plkst 9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00

2010.gada 28.janvārī no plkst 9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00

2010.gada 29.janvārī no plkst 12.00 līdz 15.00 un no 16.00 līdz 19.00.

Papildu pieteikšanās laiks: 2010.gada 23.janvārī no plkst.11.00 līdz 15.00.

Informatīvā sanāksme par studiju kārtību LU un reģistrēšanos uz studiju kursiem:

2010.gada 26.janvārī no plkst. 11.00.

Atkārtoti: 2010.gada 28.janvārī plkst. 17.00.

Iesniedzot dokumentus studiju turpināšanai, līdzi jāņem:

pieteikuma un reģistrācijas veidlapa studiju turpināšanai  (pēc iespējas aizpildīta);
pases kopija (ja pēc iestāšanās LPA mainījušies pases dati).
Fotografēšanās:

Studentu apliecību izgatavošanai jāfotografējas LU Studentu servisā, Raiņa bulvārī 19, 125. kabinetā. Pieņemšanas laiki

Noslēguma semestru studenti var konsultēties par bakalaura/maģistra darbu un iespējamajiem darba vadītājiem LU Juridiskās fakultātes katedrās:

Valsts tiesību zinātņu katedra tālr. 67034447

Krimināltiesisko zinātņu katedra tālr. 67034552

Civiltiesisko zinātņu katedra tālr. 67034527

Starptautisko un Eiropas tiesību katedra tālr. 67034554

Tiesību teorijas un vēstures katedra tālr.7034563


Komentāra pievienošana

Komentāra pievienošana

1 komentārs

Jūsu komentārs tiks nosūtīts mājas lapas administratoram, līdz apstiprināšanai tas nebūs pieejams mājas lapas publiskajā daļā.Atpakaļ