“Rīgas satiksme” nodrošina četrus autobusus šodienas repatriācijas avioreisu pasažieru nogādāšanai pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai

KN / 27.03.2020

Šodien, 27. martā, pēc iekšlietu ministra S.Ģirģena iniciatīvas “Rīgas satiksme” nodrošina četrus autobusus šodienas repatriācijas avioreisu pasažieru nogādāšanai pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai. Autobusi kursēs Rīgas robežās. Lidojuma laikā tiek noskaidrotas pasažieru dzīvesvietas adreses, kas tiek nodotas Valsts robežsardzes un Valsts policijas rīcībā. Pēc tam sadarbībā ar “Rīgas satiksmi” dienesti  saplānos optimālākos maršrutus. … Lasīt vairāk

Ģirģens: Prioritizējot vietējos ražotājus, aicinu pieteikties nodrošināt nepieciešamības preces dienestiem Covid-19 apkarošanai

Pēc Ģirģena ierosinājuma konfiscēto spirtu dezinfekcijas līdzekļos brīvprātīgi pārstrādās AS MADARA Cosmetics

Trešdien, 25. martā no Iekšlietu ministrijas padotībā esošās Nodrošinājuma Valsts aģentūras AS MADARA Cosmetics ražotnē tiks nogādāti 5000 litri spirta ar koncentrāciju virs 90%. Spirtam ir tikušas veiktas pārbaudes un tas atzīts par nekaitīgu izmantošanai dezinfekcijā. AS MADARA Cosmetics sadarbībā ar SIA “L.Ē.V.” pieņems konfiscēto etilspirtu un bez maksas pārstrādās to par virsmu dezinfekcijas līdzekli. … Lasīt vairāk

Izveido vienoto diennakts tālruni 8345 ar Covid-19 saistīto jautājumu noskaidrošanai

Lai sniegtu atbildes uz dažādiem iedzīvotāju jautājumiem saistībā ar Covid-19 un tā dēļ izsludināto ārkārtējo situāciju valstī, Valsts kanceleja sadarbībā ar uzņēmumu Tet ir izveidojusi vienotu bezmaksas informatīvo diennakts tālruni 8345. … Lasīt vairāk

Latvijas pilsonībā uzņemta 81 persona

KN / 24.03.2020

Otrdien, 24. martā, Ministru kabinets izdeva rīkojumu uzņemt Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā 81 personu, tajā skaitā 4 viņu nepilngadīgos bērnus. … Lasīt vairāk

Iekšlietu nozares amatpersonām pagarina dalības laiku ES novērošanas misijā Gruzijā

KN / 24.03.2020

Otrdien, 24.martā Ministru kabinets nolēma pagarināt dalības laiku ES novērošanas misijā Gruzijā kopumā četrām Valsts robežsardzes un Valsts policijas amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm. … Lasīt vairāk

Ģirģens panāk, ka iznīcināšanai novirzītās nelikumīgās 9 tonnas spirta izmantos virsmu dezinfekcijai valsts vajadzībām

Sakarā ar dezinfekcijas līdzekļu deficītu valstī, Ministru kabinets šodien, 19. martā apstiprināja iekšlietu ministra Sanda Ģirģena ierosinājumu par Nodrošinājuma valsts aģentūrai (NVA) iznīcināšanai nodoto spirtu saturošo šķidrumu izmantošanu telpu un virsmu dezinfekcijai. Šķidrumiem tiek veikts pētījums, lai pārliecinātos par to nekaitīgumu veselībai, un tie tiks izmantoti automašīnu, īslaicīgo aizturēšanas izolatoru, galda, grīdu un citu virsmu dezinfekcijai. Šķidrumi, kas paliks pāri no iekšlietu resoriem tiks nododi arī citām Valsts un pašvaldību iestādēm, piemēram, slimnīcām. No līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem tika atbalstīta arī pudeļu iegāde spirta šķīduma pārliešanai, fasēšanai un loģistikai. … Lasīt vairāk

Ģirģens uzdod iekšlietu dienestiem uzrunāt atlaistos Air Baltic un Latvijas dzelzceļa darbiniekus

Ņemot vērā augsto nenokomplektēto amata vietu skaita īpatsvaru (jo īpaši amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm statusā) Iekšlietu ministrijas padotības iestādēs, šodien, 17. martā iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens nosūtīja lūgumu Valsts policijai, Valsts robežsardzei un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam rast iespēju uzrunāt AS “Air Baltic Corporation” un VAS “Latvijas dzelzceļš” atstādinātos darbiniekus, sniedzot nepieciešamo informāciju par pārkvalificēšanās un turpmākā dienesta iespējām iekšlietu iestādēs. … Lasīt vairāk

Ģirgens rosinās slēgt robežas ārvalstniekiem, apturēt vīzu izsniegšanu, ierobežot cilvēku skaitu lielveikalos un pārskatīt atļautos darba laikus publiskās izklaides iestādēs

Sestdien, 14.martā plkst. 15:00 notiks ārkārtas Ministru kabineta un Krīzes vadības padomes kopsēde saistībā ar rīcību COVID-19 risku ierobežošanā. Iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens sēdē ierosinās slēgt Latvijas robežas ārvalstu pilsoņiem, atcelt starptautiskos pasažieru pārvadājumus caur lidostu un ostu robežšķērsošanas vietām, kā arī ar autobusiem un dzelzceļa transportu caur autoceļu un dzelzceļa robežšķērsošanas vietām. Latvijas pilsoņiem un pastāvīgajiem iedzīvotājiem būs iespēja atgriezties valstī, ievērojot 14 dienu karantīnas nosacījumus gadījumā, ja pilsoņi ierodas no COVID-19 skartajām zemēm. Papildus tam, ministrs rosinās uz ārkārtas situācijas izsludināšanas laiku apturēt vīzu izsniegšanu, kā arī valdībā izskatīt iespēju cilvēku skaita ierobežošanai lielveikalos un darba laika ierobežošanu publiskās izklaides iestādēs līdz plkst. 23:00. … Lasīt vairāk

Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu

MK / 14.03.2020

Ņemot vērā Pasaules veselības organizācijas 2020. gada 11. marta paziņojumu, ka Covid-19 ir sasniegusi pandēmijas apmērus, un pamatojoties uz Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likuma 4. panta pirmās daļas 1. punkta "e" apakšpunktu, likuma "Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli" 4. pantu, 5. panta pirmo daļu un 6. panta pirmās daļas 1. punktu un otro daļu, 7. panta 1. punktu un 8. pantu, Epidemioloģiskās drošības likuma 3. panta otro daļu, lai noteiktu epidemioloģiskās drošības un citus pasākumus: … Lasīt vairāk

Izsludināts konkurss uz Valsts policijas priekšnieka amatu

KN / 10.03.2020

Šodien, 2020. gada 10. martā tika publicēts vērtēšanas nolikums un izsludināts konkurss uz Valsts policijas priekšnieka amatu. Nolikums ir publiski pieejams iekšlietu ministrijas tīmekļvietnē www.iem.gov.lv sadaļā “Vakances”.

Lasīt vairāk

Eiropas Komisija atbalsta Latvijas centienus paaugstināt iekšlietu nozares iestāžu efektivitāti

Otrdien,18. februārī, Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijā notika atklāšanas pasākums Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta programmas finansētajam projektam “Iekšlietu nozares iestāžu darbības efektivitātes paaugstināšana Latvijā” - otrais posms. Projekts tiks īstenots sadarbībā ar auditorkompāniju Ernst & Young un Eiropas Komisiju. Šis ir otrais posms projektam, kurš tika uzsākts 2018. gadā.
Lasīt vairāk

Ģirģens: Eiropa ir iespējamas migrācijas krīzes priekšvakarā

Trešdien, 2020. gada 4. martā notika Eiropas Savienības iekšlietu ministru padomes ārkārtas sanāksme par pašreizējo situāciju uz Grieķijas – Turcijas un Bulgārijas – Turcijas robežām. … Lasīt vairāk

Latvijas pilsonībā uzņemtas 63 personas

Otrdien, 3. martā, Ministru kabinets izdeva rīkojumu uzņemt Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā 63 personas, tajā skaitā vienu nepilngadīgu bērnu. … Lasīt vairāk

Ģirģens: ir panākts regulējums, kas ļaus efektīvāk novērst vardarbību ģimenēs

KN / 28.02.2020

Iekšlietu ministra Sanda Ģirģena uzdevumā šobrīd cauri pēdējam iekšējās saskaņošanas posmam tiek virzīti grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr.161 par “Kārtību, kurā novērš vardarbības draudus un nodrošina pagaidu aizsardzību pret vardarbību”, kurus izstrādāja Valsts policija, lai iekļautu tajos normu par anketēšanu - specifisku veidlapu, ko policijas darbinieks izsaukuma brīdī aizpilda par konfliktu ģimenē ar pienākumu to vienas darba dienas laikā nodot attiecīgās pašvaldības sociālajam dienestam.
Lasīt vairāk

Turpmāk tiks uzkrātas ziņas arī par ieroču brokeru licences komercdarījumiem

KN / 26.02.2020

Ministru kabinets 25. februārī apstiprinājis noteikumus “Licenču un sertifikātu reģistra noteikumi”, nosakot reģistrējamo ziņu apjomu, šo ziņu iekļaušanas, izmantošanas, glabāšanas un dzēšanas kārtību, kā arī institūcijas, kurām piešķirama piekļuve reģistrā iekļautajām ziņām. … Lasīt vairāk

Ģirģens: Valdības līmenī jāizlemj, kādai būt Latvijas pozīcijai prostitūcijas regulēšanā

Šodien, 25. februārī Ministru kabineta sēdē tiks virzīts Prostitūcijas ierobežošanas likums. Iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens vēlas uzsākt diskusiju valdības un sabiedrības līmenī par prostitūcijas ierobežošanu, uzsverot, ka jautājums savas nepopularitātes dēļ ir ticis atlikts gadiem ilgi, un ka ir nepieciešams beidzot vienoties par regulējumu, kas sakārtos jomu, lai pasargātu līdz šim neaizsargātās cilvēku grupas. Ir nepieciešams ilgtermiņā novērst cilvēktirdzniecības un vardarbības riskus, efektīvi mazināt iesaistīto cilvēku skaitu gan no pieprasījuma, gan piedāvājuma puses, kā arī uzlabot Latvijas kā sociāli atbildīgas valsts tēlu starptautiskā mērogā. … Lasīt vairāk

Ģirģens: Latvijai jātiecas iekļūt Eiropas drošāko valstu pieciniekā

KN / 21.02.2020

Iekšlietu ministrijā tika apstiprināta Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2020.- 2022. gadam - dokuments, kas nosaka iekšlietu nozares stratēģiskās prioritātes, rīcības virzienus un sasniedzamos mērķus turpmākajiem trīs gadiem. … Lasīt vairāk

Ģirģens: Baltijas valstu iekšlietu ministri runā vienā valodā

Trešdien, 19. februārī, Iekšlietu ministrijā notika Baltijas valstu iekšlietu ministru trīspusējā sanāksme, kurā Latvijas iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens tikās ar Igaunijas iekšlietu ministru Martu Helmi un  Lietuvas iekšlietu ministri Ritu Tamašunieni. … Lasīt vairāk

Baltijas valstu iekšlietu ministri pārrunās izaicinājumus un aktuālitātes iekšlietu jomā

Trešdien, 19. februārī, Iekšlietu ministrijā notiks Baltijas valstu iekšlietu ministru trīspusējā sanāksme, kurā Latvijas iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens tiksies ar Igaunijas iekšlietu ministru Martu Helmi un  Lietuvas iekšlietu ministri Ritu Tamašunieni. … Lasīt vairāk