Eiropas Komisija atbalsta Latvijas centienus paaugstināt iekšlietu nozares iestāžu efektivitāti

Otrdien,18. februārī, Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijā notika atklāšanas pasākums Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta programmas finansētajam projektam “Iekšlietu nozares iestāžu darbības efektivitātes paaugstināšana Latvijā” - otrais posms. Projekts tiks īstenots sadarbībā ar auditorkompāniju Ernst & Young un Eiropas Komisiju. Šis ir otrais posms projektam, kurš tika uzsākts 2018. gadā.

Projekta otrais posms ir vērsts uz sekojošu iekšlietu nozares īstenoto procesu efektivizāciju un digitalizāciju:

•    pirmstiesas izmeklēšana  (projektā darbs notiks konkrētā sadaļā - no lēmuma par kriminālprocesa uzsākšanu līdz lietas nodošanai kriminālvajāšanas uzsākšanai);
•    licencēšana un atļauju izsniegšana ieroču īpašniekiem un pircējiem;
•    ugunsdrošības uzraudzība.

Projekta otro posmu atklāja Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs Dimitrijs Trofimovs. Viņš atgādināja, ka projekta pirmajā posmā ar starptautisku ekspertu atbalstu ir izstrādāti ieteikumi trīs iekšlietu dienestu darbības efektivizēšanai. Ņemot vērā izstrādātos ieteikumus, Iekšlietu ministrija ir noteikusi jaunas iekšlietu nozares stratēģiskās prioritātes, kā būtiskākās no tām izvirzot inovāciju izmantošanu, darbinieku attīstību (profesionāli, motivēti, uz attīstību orientēti, novērtēti darbinieki) un efektīvu resursu izmantošanu īstenoto funkciju izpildē.

Šobrīd procesos joprojām nozīmīga daļa no darbībām tiek veikta manuāli, un ir jāizstrādā veiksmīgi procesu digitalizācijas risinājumi. Procesu efektivitāte ir obligāts priekšnosacījums jebkuru digitalizācijas risinājumu izstrādei un ieviešanai. Pielietojot starptautiski atzītas metodes, auditorkompānija Ernst & Young projekta gaitā izvērtēs, kā pašlaik tiek veikti procesi un noteiks potenciālu to uzlabošanai ar mērķi paaugstināt procesu efektivitāti, tos racionalizējot un optimizējot.

Projektam auditorkompānija Ernst & Young ir piesaistījusi ekspertus no Latvijas, Lietuvas un Apvienotās Karalistes. Strādājot pie procesu efektivitātes un digitalizācijas risinājumu izstrādes, auditorkompānija Ernst & Young izmantos citu valstu labo praksi, tai skaitā Vācijas, Igaunijas, Zviedrijas un Lietuvas. Projekta īstenošana uzsākās 2020. gada februārī un ilgs 15 mēnešus.

Papildus centieniem nodrošināt iekšlietu nozares konkrētu procesu efektivitāti un digitalizāciju, projekta otrajā posmā tiks īstenotas arī citas aktivitātes. Sadarbībā ar HAUS Somijas publiskās pārvaldes institūtu tiks strādāts pie Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes efektivitātes paaugstināšanas, projekta otrajā posmā uzsākot divas aktivitātes:
1) efektīva pārmaiņu vadības modeļa izstrāde, lai nodrošinātu procesu digitalizācijas sekmīgu īstenošanu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē;
2) jaunas, modernizētas pieejas izstrāde attiecībā uz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei nepieciešamo statistikas datu vākšanu un prognozēšanu.
Projekta atklāšanas sanāksme notika 2020. gada 31. janvārī, un projekts ilgs līdz 2020. gada decembrim.

Projekts tiek īstenots Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta programmas ietvaros. Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta Ģenerāldirektorāts (DG-REFORM) koordinē un sniedz ES valstīm pielāgotu tehnisko atbalstu, sadarbojoties ar attiecīgajiem Eiropas Komisijas dienestiem. DG-REFORM mērķis ir palīdzēt Eiropas Savienības valstīm izveidot efektīvākas iestādes un spēcīgākas pārvaldības sistēmas, kā arī stiprināt to spēju izstrādāt un īstenot politiku, kas veicina darbavietu radīšanu un ilgtspējīgu izaugsmi.
Atpakaļ