VUGD piedalās Latvijas-Igaunijas starpvaldību komisijas sēdē

Š.g. 6.novembrī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk – VUGD) priekšnieka vietnieks ģenerālis Intars Zitāns un Eiropas lietu un starptautiskās sadarbības nodaļas vadītāja Marita Masule piedalījās 15. Latvijas – Igaunijas starpvaldību komisijas sēdē pārrobežu sadarbības veicināšanai.


I.Zitāns, prezentējot pārrobežu glābšanas operāciju procedūru un plānu koordinēšanu, uzsvēra veiksmīgo līdzšinējo VUGD un Igaunijas Glābšanas Pārvaldes sadarbību. Šogad abi dienesti šķērsoja valstu robežu kopumā jau deviņas reizes, lai sniegtu operatīvu atbalstu otrā valstī. Kā arī 2018. gadā Igaunijas resursi tika iesaistīti palīdzības sniegšanā Latvijai, lai likvidētu plaša mēroga meža ugunsgrēku Mazsalacas novadā.

VUGD prioritātes sadarbībai ar igauņu kolēģiem ir aktuālās dabas katastrofas – meža, kūdras, pērnās zāles ugunsgrēki, kā arī vētras, un cilvēka izraisīto katastrofu riski – Baltijas jūras krasta piesārņošanas apdraudējums, dažādi dzelzceļa avāriju, kā arī radiācijas avāriju apdraudējums. Visos gadījumos ir nepieciešama reģionālu pasākumu veikšana, kas ietver gatavības pasākumus, resursu un aprīkojuma plānošanu, sagatavošanu un darbības koordinēšanu nepieciešamības gadījumā.

Kopumā sēdē Latvijas un Igaunijas puses vienojās turpināt darbu pie jautājumiem par divpusējās sadarbības aktuālajiem jautājumiem par veselības aprūpi pierobežas reģionos, pārrobežu dzelzceļa savienojuma Rīga-Tartu attīstību, savstarpējo pārrobežu glābšanas operāciju procedūru un plānu saskaņošanu, kopējās iepakojumu depozīta sistēmas izveides iespējām, prāmja savienojumu starp Sāremā salu un Kurzemi, kā arī par prioritāri rekonstruējamajiem pierobežas ceļu posmiem.

Sēdi vadīja vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce un Igaunijas Valsts pārvaldes ministrs Jāks Ābs (Jaak Aab). Sēdē piedalījās Latvijas vēstnieks Igaunijā Raimonds Jansons, Igaunijas vēstnieks Latvijā Arti Hilpuss (Arti Hilpus), kā arī Latvijas un Igaunijas nozaru ministriju, reģionu un pašvaldību pārstāvji.

Abu valstu starpvaldību komisijas delegāciju pārstāvji vienojās aktīvi piedalīties komisijas turpmākajā darbā, sekmējot komisijas sēdē pieņemto lēmumu īstenošanu, kā arī identificējot un analizējot citus potenciālos pārrobežu sadarbības šķēršļus starp abām valstīm.

 

 

Marita Masule
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
Eiropas lietu un starptautiskās sadarbības nodaļas vadītāja


Atpakaļ