Iekšlietu un tieslietu padomē diskutēs par izaicinājumiem, ko rada jaunās tehnoloģijas

Attēls
Attēls

Šā gada 7. - 8. oktobrī iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens un valsts sekretārs Dimitrijs Trofimovs piedalīsies Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sanāksmē Luksemburgā.


Iekšlietu ministri debatēs par jauno tehnoloģiju radītajiem izaicinājumiem un sniegtajām  iespējām tiesībaizsardzības iestādēm, kā arī par Inovāciju laboratorijas izveidi Eiropola paspārnē.

Kā norāda iekšlietu ministrs, Eiropola Inovāciju laboratorija varētu sniegt ievērojamu atbalstu tiesībaizsardzības iestādēm ar jauno tehnoloģiju attīstību identificēto problēmjautājumu risināšanā, turklāt Inovāciju laboratorijai būtu jāapvieno gan tiesībaizsardzības iestādes, gan akadēmiskās aprindas, gan publiskais sektors.

Tāpat, kaut arī labējo ekstrēmistu radītā apdraudējuma līmenis ir zems, tam ir tendence pieaugt, tādēļ ministri diskutēs par iespējamiem risinājumiem koordinētākai ES cīņai pret šo fenomenu.

Padomē plānotas arī diskusijas par nepieciešamību pēc saskaņotas un visaptverošas ES rīcības, lai efektīvāk vērstos pret hibrīdo apdraudējumu, kā arī par to, kā ES aģentūras un mehānismi varētu sniegt atbalstu dalībvalstīm hibrīdā apdraudējuma atklāšanā, identificēšanā un novēršanā.

Padomē plānots arī apstiprināt Padomes secinājumus par seksuālas vardarbības pret bērniem apkarošanu, savukārt ministru pusdienu laikā paredzēta neformāla diskusija par pašreizējo situāciju migrācijas jomā.


Sagatavoja:
Māris Zariņš
Iekšlietu ministrijas
Komunikācijas nodaļas
sabiedrisko attiecību speciālists
Tālr.: 67219213
Mob.: 29120858
E-pasts: maris.zarins@iem.gov.lv 


Atpakaļ