S. Ģirģens uzdod I. Ķuzim nodrošināt Valsts policijas vadošo amatpersonu atlases procesu

30.08.2019

Iekšlietu ministrs S.Ģirģens apstiprinātā Valsts policijas darba kvalitātes uzlabošanas rīcības plāna ietvaros ir uzdevis Valsts policijas priekšniekam I.Ķuzim nekavējoties nodrošināt Valsts policijas iekšējo konkursu jeb atlases procesu vadošajām amatpersonām, lai uz vakantajām amatu vietām skaidru atlases kritēriju ietvaros, nevis uz subjektīvu lēmumu pamata piesaistītu augsti kvalificētus, motivētus un vakantajam amatam atbilstošus pretendentus.


Valsts policijas vadošo amatpersonu atlasei jāveicina savstarpēju konkurenci, kas būtu vērsta uz augsti kvalificētu, motivētu, uz attīstību un augstu rezultātu sasniegšanu orientētu pretendentu piesaisti, kuri vienlaikus apzinās Valsts policijas vērtības, spēj pieņemt atbildīgus lēmumus un uzņemties atbildību, kā arī nodrošināt sekmīgu padoto darba vadīšanu.

Vadošo amatpersonu apstiprināšanas procesam ir jābūt caurspīdīgam, sabiedrībai un Valsts policijas personālam saprotamam, kā arī jāveicina cīņu ar negodprātīgām amatpersonām un iespējamiem korupcijas riskiem.Sagatavoja:
Māris Zariņš
Iekšlietu ministrijas
Komunikācijas nodaļas
sabiedrisko attiecību speciālists
Tālr.: 67219213, mob:29120858
E-pasts: maris.zarins@iem.gov.lv


Atpakaļ