gerbonis Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrija

Iekšlietu ministrs uzdevis veikt auditu Valsts policijas iepirkumos

17.06.2019

Iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens uzdevis Iekšlietu ministrijas audita nodaļai veikt auditu Valsts policijā par iespējamo konkurenci ierobežojošo noteikumu iekļaušanu jaunā dizaina formas tērpu iepirkuma specifikācijā un iepirkumiem kopumā.


Valsts policijas iepirkumu komisija 2019. gada 24. maijā pieņēma lēmumu pārtraukt iepirkuma 2. daļu, jo nepieciešams veikt būtiskus grozījumus tehniskajā specifikācijā iepirkuma 2. daļā, lai nodrošinātu atklātumu; piegādātāju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

Šāds lēmums sekoja pēc 2019. gada 20. maija vēstules saņemšanas no Iepirkumu uzraudzības biroja sakarā ar SIA “UNI Projects” iesniegumu par apzinātiem konkurences ierobežojumiem konkursa “Jaunā dizaina formas tērpu un to sastāvdaļu iegāde Valsts policijas amatpersonām” tehniskajā specifikācijā.

Jau 2019. gada martā iekšlietu ministrs Valsts policijas atbildīgajām amatpersonām, kuru kompetencē ietilpst konkursa “Jaunā dizaina formas tērpu un to sastāvdaļu iegāde Valsts policijas amatpersonām” iepirkuma dokumentācijas sagatavošanu un kontrole, norādīja uz atsevišķiem, būtiskiem trūkumiem iepirkuma dokumentācijā, it sevišķi līguma noteikumos ar piegādātāju.
Ministrs norādīja uz nepieciešamību pievērst rūpīgu uzmanību tehniskajai specifikācijai, līguma noteikumiem ar piegādātāju, tai skaitā formastērpu kvalitātei, loģistikai un garantijas noteikumiem. 

Pēc Valsts policijas lēmuma pieņemšanas pārtraukt iepirkumu, sekoja loģisks solis audita uzsākšanai Valsts policijā.

Neskatoties uz radušos situāciju, iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens joprojām uzsver, ka jaunā dizaina formas tērpi Valsts policijai ir nepieciešami, jo pašreizējie ir gan morāli, gan arī tehniski novecojuši. Jaunie policijas formas tērpi sevī apvienos labākos Eiropas policijas formas tērpu standartus un padarīs policistus pamanāmākus.
  
Sagatavoja:
Kārlis Miksons
iekšlietu ministra padomnieks komunikācijas un
sabiedrisko attiecību jautājumos
Tālr.: 67219314
E-pasts: karlis.miksons@iem.gov.lv


Atpakaļ