Iekšlietu ministrs piedalīsies Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sanāksmē Luksemburgā

Šā gada 6. un 7. jūnijā, iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens piedalīsies kārtējā Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sanāksmē, kura notiks Luksemburgā. Ņemot vērā, ka 2019. gads ir nosacīts pārmaiņu gads, kas varētu ietekmēt ES iekšējās drošības politiku, sanāksmē galvenie uzsvari tiks likti uz pašreizējās ES pretterorisma politikas izvērtēšanu un iespējamajiem turpmāk veicamajiem pasākumiem, tostarp radikalizācijas novēršanu, informācijas sistēmu sadarbspējas nodrošināšanu un jaunu apdraudējumu identificēšanu un atbilstošas rīcības nodrošināšanu, kā arī ES sadarbību ar trešajām valstīm migrācijas plūsmu labākai pārvaldībai.


“Migrācijas jautājumā Latvijas viedoklis ir nemainīgs un atbilst līdz šim paustajam. Latvija vienmēr ir uzsvērusi stratēģiskās sadarbības ar trešajām valstīm nozīmi efektīvā migrācijas plūsmu pārvaldīšanā, it īpaši nelegālās migrācijas plūsmu samazināšanā,” uzsver iekšlietu ministrs S. Ģirģens.

Tāpat Latvija piekrīt, ka šobrīd pastiprināta ES uzmanība būtu pievēršama Ziemeļāfrikas valstīm, vienlaikus rūpīgi uzmanot situāciju arī citos reģionos. 

Līdztekus šiem jautājumiem ministri tiks informēti par panākto progresu diskusijās, kas saistās ar pretterorisma jautājumiem, kā arī iekšējās drošības fonda mehānisma uzlabošanu nākamajos gados. Svarīgs uzsvars tiks likts uz kiberdrošību, kā ar 5G apraides ieviešanas attīstību.

Sagatavoja:
Kārlis Miksons
iekšlietu ministra padomnieks komunikācijas un
sabiedrisko attiecību jautājumos
Tālr.: 67219314
E-pasts: karlis.miksons@iem.gov.lv


Atpakaļ