Konference par korporatīvo atbildību un darbaspēka ekspluatācijas novēršanu

04.06.2019

Konference par biznesa vides korporatīvo atbildību darba ekspluatācijas novēršanas kontekstā notiks 6. un 7. jūnijā Rīgā, Iekšlietu ministrijā. Konference veltīta darba ekspluatācijai un piespiedu darbam kā cilvēku tirdzniecības formai. Tā iepazīstinās ar Ziemeļvalstu un Baltijas valstu pieredzi darba ekspuatācijas risku atpazīšanā un novēršanā, kā arī Eiropas mēroga un globālajām darba ekspluatācijas un tās prevences un novēršanas tendencēm.

Konferences mērķis ir mudināt uzņēmumus integrēt cilvēktiesību un korporatīvās atbildības ievērošanu savā ikdienas darbībā, izstrādāt un ieviest politikas dokumentus un praktiskas vadlīnijas uzņēmējiem, lai nodrošinātu taisnīgus darba apstākļus saskaņā ar nacionālo likumdošanu un starptautiskajām konvencijām. Konferences runātāji aicinās uzlūkot darbaspēka ekspluatācijas prevenci kā korporatīvās sociālās atbildības (KSA) rādītāju un iepazīstinās ar atbalsta instrumentiem darba devēju, arodbiedrību un darba inspekciju sadarbībai, jau sākot no darbinieku rekrutēšanas procesa, ar mērķi nodrošināt cienīgus un likumdošanai atbilstošus darba apstākļus.

Konferencē piedalīsies arī pārstāvji no Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas (EDSO) un piedāvās diskusiju paneli par to, kā publisko iepirkumu praksi var izmantot, lai apkarotu cilvēku tirdzniecību piegādes ķēdēs.

Konferencē aicināti piedalīties darba tiesību, personāla resursu un publiskā iepirkuma speciālisti, tiesībsargājošo iestāžu pārstāvji, darba devēju organizāciju un arodbiedrību eksperti, uzņēmēji un NVO pārstāvji no Ziemeļvalstīm, Baltijas valstīm un Ziemeļrietumu Krievijas. Konferences darba valoda – angļu.

Plašāka informācija par konferenci, sazinoties ar Lāsmu Stabiņu, Latvijas Nacionālo koordinatori cilvēku tirdzniecības novēršanas jautājumos, 67829674, 29382033; lasma.stabina@iem.gov.lv .

Reģistrēšanās dalībai konferencē rakstot Dainai Mežeckai, Ziemeļvalstu Ministru padomes biroja Latvijā padomniecei daina@norden.lv

Forumu organizē Iekšlietu ministrija sadarbībā ar Ziemeļvalstu Ministru padomi un Baltijas jūras valstu padomi (BJVP). 


Atpakaļ