Iekšlietu ministrija sagatavojusi jaunu Narkotiku lietošanas un izplatīšanas ierobežošanas plānu