Pagaidu budžetā piešķirts finansējums izdienas pabalstiem policistiem, ugunsdzēsējiem un robežsargiem

19.12.2018

Balstoties uz Finanšu ministrijas rīkojumu “Par valsts pagaidu budžetu 2019.gadam”, 2018.gada 19.decembrī iekšlietu ministrs R. Kozlovskis ir parakstījis rīkojumu par pagaidu budžeta 2019.gadam sadalījumu pa Iekšlietu ministrijas padotības iestādēm, programmām un apakšprogrammām.


Pagaidu budžetā ir rasts arī finansējums sociālās garantijas atjaunošanai, lai jau kopā ar 2019. gada janvāra mēnešalgas izmaksu, iekšlietu nozares dienestu – Valsts policijas, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Drošības policijas un Ieslodzījuma vietu pārvaldes (IeVP) amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm, kurām 2019.gada janvārī radīsies tiesības saņemt attiecīgo sociālo garantiju, saņemtu izdienas pabalstu triju mēnešalgu apmērā, kas pienākas par pieciem nepārtrauktiem izdienas gadiem.

R.Kozlovskis: “Policistiem, ugunsdzēsējiem, robežsargiem un cietumos strādājošām amatpersonām ir izpildīts solītais. Ļoti saspringtos apstākļos, kad jaunā valdība nav vēl izveidota un 2019.gada budžeta finansējums ir ierobežots, ir panākts finansējums ministrijas vienai no būtiskākajām prioritātēm – amatpersonu izdienas pabalstam. Esmu pārliecināts, ka tam turpmāk būs ievērojama stimulējoša un motivējoša nozīme sociālo garantiju sistēmā, lai mazinātu kadru mainību un kvalificēti cilvēki uzsāktu dienestu iekšlietu dienestos. Vēlos pateikties arī jaunajai Saeimai par izpratni un atbalstu iekšlietu nozares stiprināšanā.”

Izmaiņas Atlīdzības likumā, kuras Iekšlietu ministrija panāca 2013.gadā, nosaka, ka no 2019. gada 1.janvāra iekšlietu nozares dienestu un IeVP amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm ir tiesības saņemt pabalstu triju mēnešalgu apmērā ik pēc pieciem nepārtrauktiem izdienas gadiem.

Izdienas pabalsta izmaksai iekšlietu dienestiem un IeVP budžetā piešķirti 41,3 mlj eiro.

Sagatavoja:
Gunta Skrebele
Iekšlietu ministrijas
Komunikācijas nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363 Mob:29494943


Atpakaļ