Palīdzēs nodrošināt personu sasniedzamību ieslodzījumu vietās un ārstniecības iestādēs

21.11.2018

Trešdien, 21. novembrī, Ministru kabinets atbalstīja likumprojektu “Grozījumi Dzīvesvietas deklarēšanas likumā”, kas paredz nodrošināt, ka personām, laika posmā, kad tiek turētas apcietinājumā vai izcieš sodu ieslodzījuma vietā, būtu iespēja ar iestādes starpniecību reģistrēt ieslodzījuma vietas adresi kā savu papildu adresi.


Vienlaikus paredzēts, ka regulējums attiecībā uz Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu aktualizēšanu, būs attiecināms arī uz ārstniecības iestādi, kurā saistībā ar medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu noteikšanu kriminālprocesa ietvaros, paredzama ilgstoša personas uzturēšanās.

Regulējums attieksies arī uz psihiatriskās ārstniecības iestādi, kurā stacionēts pacients bez tā piekrišanas, vai kurā pacients ārstējas brīvprātīgi. Turklāt likumprojektā ietvertais regulējums tostarp paredz Pacientu tiesību likumā noteikto pacienta tiesību ievērošanu.

Līdz ar to likumprojekts palīdzēs nodrošināt personu sasniedzamību ieslodzījumu vietās un ārstniecības iestādēs.

Likumprojekts paredz atliekošu spēkā stāšanās nosacījumu, kā arī pārejas noteikumus, lai ārstniecības iestādes un ieslodzījuma vietas varētu sagatavoties tām likumprojektā noteikto pienākumu izpildei.

Sagatavoja:
Gunta Skrebele
Iekšlietu ministrijas
Komunikācijas nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363
Mob.: 29494943


Atpakaļ