Valdība piešķir finansējumu 1991. gada barikāžu dalībnieku apliecību izgatavošanai

10.04.2018

Otrdien, 10. aprīlī Ministru kabinets nolēma, ka no valsts budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem piešķirs 67 521 eiro 1991. gada barikāžu dalībnieku biedrībai, lai apmaksātu 1991. gada barikāžu dalībnieka statusu apliecinošu apliecību izgatavošanu, izsniegšanu un lietvedību. Ministru kabinets nolēma piešķirt līdzekļus Iekšlietu ministrijai, kas tos pārskaitīs 1991. gada barikāžu dalībnieku biedrībai.


No 2018. gada 1. janvāra stājies spēkā likums "Par 1991. gada barikāžu dalībnieku statusu", kas paredz piešķirt īpašu statusu 1991. gada barikāžu dalībniekiem. Likums paredz, ka pašvaldība ir tiesīga noteikt šīm personām sociālās garantijas, piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atlaides, kā arī atvieglojumus pašvaldības nodevu maksāšanā vai pakalpojumu saņemšanā. Lai šo palīdzību saņemtu, būs jāuzrāda 1991. gada barikāžu dalībnieka statusu apliecinošā apliecība.

Paredzēts, ka apliecību personai izsniegs 1991. gada barikāžu dalībnieku biedrība. Savukārt izdevumus, kas saistīti ar apliecību izgatavošanu, izsniegšanu un lietvedību (reģistrāciju), segs no valsts budžeta.

Vienlaikus valdība šodien uzdeva Iekšlietu ministrijai sagatavot un noslēgt vienošanos ar 1991. gada barikāžu dalībnieku biedrību, paredzot piešķirto līdzekļu izlietojuma uzraudzību un nosakot, ka par grāmatvedības datu pareizību un finanšu līdzekļu izlietojumu atbilstoši plānotajam ir atbildīga 1991. gada barikāžu dalībnieku biedrība.

Jāatgādina, ka par barikāžu dalībniekiem atzīstami tie cilvēki, kuri apbalvoti ar 1991. gada barikāžu piemiņas zīmi vai kuriem piešķirts pateicības raksts par piedalīšanos Latvijas neatkarības aizstāvēšanā 1991. gada janvārī un augustā. Saskaņā ar barikāžu dalībnieku biedrības sniegto informāciju, valsts apbalvojums „1991. gada barikāžu dalībnieka Piemiņas zīme” piešķirta vairāk nekā 31 tūkstotim  cilvēku.

 
Sagatavoja:
Gunta Skrebele
Iekšlietu ministrijas
Komunikācijas nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363 Mob:29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv


Atpakaļ