gerbonis Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrija

Īstenos pasažieru pārvadātāju izglītošanu bērnu drošības jautājumos

08.03.2018

Ceturtdien, 8. martā, Iekšlietu ministrijā notika parlamentārās sekretāres Evikas Siliņas organizēta sanāksme, kurā piedalījās ar transporta nozari un tās uzraudzību saistīto iestāžu pārstāvji, lai rastu konkrētus risinājumus ar bērnu drošību un pārvietošanos transportā saistītiem jautājumiem.


E. Siliņa iepazīstināja sanāksmes dalībniekus ar savu redzējumu un aicināja iesaistītās puses sadarboties, lai panāktu, ka bērnu pārvietošanās sabiedriskajā transportā ir droša. Sanāksmes dalībnieki dalījās ar savu pieredzi un problēmjautājumiem, kā arī nāca klajā ar priekšlikumiem, kā paaugstināt dažādu mērķa grupu izpratni par rīcību apstākļos, kad apdraudēta bērna drošība.

Sanāksmes dalībnieki vienojās par iespējamo kopīgo sadarbību un nākamajiem soļiem bērnu drošības paaugstināšanā vairākās jomās.

E. Siliņa: „Būtiski ir nodrošināt apmācības pasažieru pārvadāšanā iesaistītajiem darbiniekiem un pakalpojumu sniedzējiem lielajās pilsētās un reģionos, lai veidotu vienotu izpratni par rīcību gadījumos, kad bērna drošība ir apdraudēta. Šodienas sanāksme parādīja, ka trūkst praktiskas informācijas, kā dažādās ar bērna drošību saistītās situācijās autotransportā ir jārīkojas transportlīdzekļa vadītājam un sabiedrībai. Šādu apmācības materiālu izstrāde būtu iespējama sadarbībā ar atbildīgajām pārvadātāju institūcijām un Valsts policiju, ņemot vērā Valsts policijas veiksmīgo pieredzi, īstenojot kampaņu “Supervaronim nepazust!”.”

Sanāksmes dalībnieki arī vienojās, ka nepieciešams turpināt sadarbību, lai pilnveidotu tiesisko regulējumu, tai skaitā iespējamo administratīvo atbildību par pārkāpumiem bērnu pārvadāšanā.

Tāpat klātesošie dalījās ar savu pieredzi sabiedrības informēšanas kampaņu organizēšanā un vienojās par turpmāko sadarbību to īstenošanā.

Sanāksmē piedalījās pārstāvji no Satiksmes ministrijas, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Lielo pilsētu asociācijas, Valsts policijas, Autotransporta direkcijas, Ceļu satiksmes drošības direkcijas, Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas, “Rīgas Satiksmes” un Valsts kontroles.
Foto: http://www.iem.gov.lv/lat/foto_un_video_galerija/foto_galerijas/?gal=40245

Sagatavoja:
Gunta Skrebele
Iekšlietu ministrijas
Komunikācijas nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363 Mob:29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv


Atpakaļ