Civilās aizsardzības apmācību integrēs izglītības saturā

05.12.2017

Otrdien, 5. decembrī, Ministru kabinets(MK) izdeva MK noteikumus “Noteikumi par minimālajām prasībām attiecībā uz obligātā civilās aizsardzības kursa saturu un nodarbināto apmācību civilās aizsardzības jautājumos”, kuros noteiktas prasības apmācību saturam, kā arī precizētas un papildinātas apmācību tēmas.


Jaunie noteikumi paredz, ka no 2019. gada 1. janvāra augstskolās un koledžās jābūt atsevišķam civilās aizsardzības kursam, kura apjoms ir ne mazāks kā viens kredītpunkts, un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) izstrādās rekomendācijas minētā kursa saturam. Savukārt vispārējo un profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi zināšanas par civilo aizsardzību apgūs mācību saturā integrētos tematos, nevis atsevišķā mācību priekšmetā.

Pieņemtie MK noteikumi paredz līdzīgu regulējumu, kāds bija noteikts līdzšinējos noteikumos par minimālajām prasībām attiecībā uz obligātā civilās aizsardzības kursa saturu, precizējot atsevišķas apmācības tēmas augstskolu, vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamiem, kā arī paaugstinātas bīstamības objektā nodarbinātajiem. Apmācību tēmas papildinātas, ņemot vērā VUGD amatpersonu pieredzi, kas gūta semināros un vieslekcijās augstskolās, ņemot vērā esošo pasniedzēju ieteikumus un veicot civilās aizsardzības prasību ievērošanas pārbaudes paaugstinātas bīstamības objektos.

Savukārt, lai uzlabotu paaugstinātas bīstamības objektu nodarbināto zināšanas par objekta civilās aizsardzības plānā noteiktajiem pasākumiem un to izpildes kārtību, jaunajos noteikumos ir ietverts regulējums, kas paredz noteikt apmācības regularitāti civilās aizsardzības jomā, savukārt nodarbinātajiem būs ar parakstu jāapliecina, ka apmācība ir apgūta. Šāda regulējuma ieviešana nodrošinās iespēju pārliecināties par to, ka paaugstinātas bīstamības objektā nodarbinātais apmācīts civilās aizsardzības jomā. Līdz ar to praksē uzlabosies VUGD kontroles iespējas par noteikto civilās aizsardzības prasību ievērošanu paaugstinātas bīstamības objektos attiecībā uz civilās aizsardzības apmācību.

 

Sagatavoja:

Gunta Skrebele
Iekšlietu ministrijas
Personāla vadības un administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363 Mob:29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv

 

Plašākai informācijai:
VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļa
Tel. 67075854, 27098250, prese@vugd.gov.lv


Atpakaļ