Iekšlietu ministrs pasniegs piemiņas zīmes Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem Valmierā

30.11.2017

Ceturtdien, 30. novembrī plkst. 12.00 Valmieras Kultūras centrā notiks svinīgais pasākums, kurā 105 avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem tiks pasniegta Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku piemiņas zīme.


Piemiņas zīmes saņems iedzīvotāji no Alojas novada, Amatas novada, Apes novada, Burtnieku novada, Cēsu novada, Līgatnes novada, Naukšēnu novada, Pārgaujas novada, Priekuļu novada, Raunas novada, Rūjienas novada, Smiltenes novada, Valkas novada, Vecpiebalgas novada un Valmieras pilsētas.

Svinīgajā pasākumā piedalīsies iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis un biedrības Latvijas savienība “Černobiļa” prezidents Arnolds Ārvaldis Vērzemnieks, viceprezidents Māris Šops un valdes sekretārs Ilmārs Kalniņš.

Apbalvojuma nolikums nosaka, ka Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku piemiņas zīmi var pasniegt personām, kuras piedalījās Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas darbos un kurām ir izsniegta VSIA “Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca” Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieka apliecība.

Piemiņas zīmi var piešķirt Latvijas pilsonim, nepilsonim, kā arī ārzemniekam, kuram ir pastāvīgās uzturēšanās atļauja Latvijā. Ja apbalvojamā persona ir mirusi, piemiņas zīmi pasniedz tā laulātajam vai lejupējiem, bet, ja lejupējo nav, tad tuvākās pakāpes augšupējiem radiniekiem vai brāļiem un māsām.

Ieteikumus kandidātu apbalvošanai izvērtē iekšlietu ministra apstiprināta apbalvošanas komisija, kuras sastāvā ir pārstāvji no Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestādēm, biedrības Latvijas savienība “Černobiļa”, VSIA Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca Aroda un radiācijas medicīnas centra.

Pieteikties piemiņas zīmes saņemšanai iespējams, sazinoties ar Iekšlietu ministriju vai biedrību Latvijas savienība “Černobiļa”. Plašāka informācija par Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieka piemiņas zīmi, tās saņemšanas kārtību un anketa, kas jāaizpilda, lai šo piemiņas zīmi saņemtu, atrodama Iekšlietu ministrijas mājaslapā:
http://www.iem.gov.lv/lat/cernobilas_aes_seku_likvidesanas_dalibnieku_godinasanai/

Sagatavoja:
Gunta Skrebele
Iekšlietu ministrijas
Personāla vadības un administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363 Mob:29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv


Atpakaļ