Baltijas jūras valstu augsta līmeņa stratēģiskajā sanāksmē diskutēs par cīņu ar organizēto noziedzību

28.11.2017

Ceturtdien, 30. novembrī un piektdien 1. decembrī Jūrmalā, viesnīcas “Baltic Beach Hotel” konferenču centrā notiks Baltijas jūras valstu padomes darba grupas cīņai ar organizēto noziedzību augsta līmeņa stratēģiskā sanāksme.


Tās laikā dalībvalstu valdību vadītāju personiskie pārstāvji diskutēs par labās prakses piemēriem un turpmāko sadarbību Baltijas jūras reģionā, lai efektīvāk cīnītos ar organizēto noziedzību.

Latvija šogad ir prezidējošā valsts Baltijas jūras valstu padomes darba grupā cīņai ar organizēto noziedzību (BSTF), tādēļ šo sanāksmi atklās un vadīs Ministru prezidenta pilnvarotais pārstāvis - Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs Dimitrijs Trofimovs.

Sanāksmē piedalīsies un par labās prakses piemēriem noziedzības apkarošanā diskutēs dalībvalstu valdību vadītāju personiskie pārstāvji no Dānijas, Igaunijas, Krievijas Federācijas, Latvijas, Lietuvas, Norvēģijas, Polijas, Somijas, Vācijas un Zviedrijas.

Reaģējot uz jaunajiem izaicinājumiem, Latvijas prezidentūras BSTF laikā ir izveidota jauna darba grupa cīņai ar nelegālo migrāciju, kā arī attīstīts jauns sadarbības formāts robežu drošības jautājumos. Latvijas prezidentūras ietvaros tika nodrošināts arī pēctecīgs un efektīvs BSTF Narkotiku nelegālās aprites un novēršanas apakšgrupas darbs.

Drošs reģions ir viena no Baltijas jūras valstu padomes noteiktajām ilgtermiņa prioritātēm. Atbalstu prioritātes īstenošanā sniedz vairāki ar Baltijas jūras valstu padomi saistīti sadarbības tīkli un struktūras, kuru ietvaros pārrobežu noziedzības apkarošanā sadarbojas arī tiesību aizsardzības iestādes un BSTF ir viena no šādām iniciatīvām.

BSTF darbības koordināciju rotācijas kārtībā ik pēc diviem gadiem nodrošina prezidējošā valsts ar tās izveidota sekretariāta starpniecību. 2017. - 2018. gadā BSTF prezidentūru vada Latvija un Iekšlietu ministrijai ir vadošā loma Latvijas prezidentūras norises pārraudzībā, savukārt prezidentūras sekretariāta darbību nodrošina Valsts policija. Latvijas prezidentūras laikā 2017. gadā ir notikušas trīs BSTF Operatīvās plānošanas sanāksmes.

BSTF stratēģiskā līmeņa lēmumus pieņem 11 dalībvalstu valdību vadītāju personiskie pārstāvji, savukārt to izpildi operatīvā līmenī nodrošina Operatīvās plānošanas un koordinācijas sanāksmju formāts, kurā piedalās policijas, muitas, robežsardzes, valstu iekšlietu ministriju un tieslietu ministriju augsta līmeņa pārstāvji, kā arī pastāvīgie novērotāji – Eiropas Komisijas, Interpol, Europol, Eurojust, Frontex pārstāvji.

 Mediju iespējas

  • 30. novembrī plkst.14.00 -14.15 foto un video iespēja pasākuma atklāšanas laikā.
  • 1. decembrī plkst. 13.30 preses brīfings, kurā tiks sniegta informācija par sanāksmes secinājumiem.

Mediju pārstāvjus aicinām akreditēties līdz 29. novembra plkst. 16.00, nosūtot savu vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pasta adresi, kā arī pārstāvamā medija nosaukumu uz e-pastu: gunta.skrebele@iem.gov.lv

Sagatavoja:
Gunta Skrebele
Iekšlietu ministrijas
Personāla vadības un administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363 Mob:29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv


Atpakaļ