Iekšlietu ministrijas un LPS sarunās vienojas par jaunu regulējumu pašvaldību civilās aizsardzības komisiju darbam

21.06.2017

Trešdien, 21.jūnijā notika Iekšlietu ministrijas un Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) ikgadējās sarunas, kurās piedalījās LPS pārstāvji, Iekšlietu ministrijas vadība, ministrijas struktūrvienību pārstāvji un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) pārstāvji.


Tikšanās laikā puses diskutēja par valsts institūciju un pašvaldību sadarbību ārkārtas situācijās un par jauno pašvaldību civilās aizsardzības komisiju izveidošanas kārtību, kas turpmāk paredzēs civilās aizsardzības komisijas veidot 36 sadarbības teritorijās – lai to īstenoti ir sagatavoti Ministru kabineta (MK) noteikumi “Noteikumi par pašvaldību sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijām”, kuri tiks virzīti izskatīšanai MK sēdē.

VUGD priekšnieks Oskars Āboliņš informēja, ka nepieciešamības gadījumā pašvaldību civilās aizsardzības komisijām iespējams organizēt papildu apmācības, lai uzlabotu šo komisiju kompetenci rīcībai krīzes situācijās.

VUGD klātesošos informēja arī par kārtību, kādā valsts un pašvaldības institūcija reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumos iesaista juridiskas un fiziskas personas rīcībā esošus resursus. Vienlaikus tika sniegta informācija arī par kārtību, kādā juridiskai vai fiziskai personai kompensējami izdevumi un/vai zaudējumi, kā arī kompensācijas apmēra aprēķināšanas kārtību.

Tika sniegta informācija par VUGD sadarbību ar brīvprātīgajām ugunsdzēsēju biedrībām un par nepieciešamību izstrādāt MK noteikumus, kas reglamentētu šo organizāciju funkcijas, uzdevumus un tiesības, kā arī finansēšanas kārtību. Lai uzlabotu sadarbību ar brīvprātīgajiem ugunsdzēsējiem, tiek rosināts šīs organizācijas reģistrēt kā biedrības vai veidot tās kā pašvaldību ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienestus, kas sadarbotos ar VUGD.

VUGD informēja par kopējo ugunsgrēku izcelšanās iemeslu statistiku valstī, kā arī aicināja pašvaldības sniegt sociālo atbalstu iedzīvotājiem ugunsdrošības nodrošināšanai, piemēram, apkures ierīču remontam, dūmvadu tīrīšanai, autonomu dūmu detektoru iegādei. Vienlaikus no pašvaldībām tiek sagaidīts atbalsts teritoriju sakārtošanā, lai novērstu kūlas dedzināšanas gadījumus.

Sagatavoja:
Gunta Skrebele
Iekšlietu ministrijas
Personāla vadības un administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363 Mob:29494943


Atpakaļ