Izstrādāts apsardzes darba pamatlīmeņa zināšanu izglītības programmas paraugs

22.03.2017

Otrdien, 21.martā, Izglītības un zinātnes ministrija ir saskaņojusi iekšlietu ministra apstiprināto profesionālās pilnveides izglītības programmas paraugu „Apsardzes darba pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma”  84 kontaktstundu apjomā.


Izglītības programmas paraugs izstrādāts, lai izpildītu uzdevumu, kas noteikts ar Saeimas Parlamentārās izmeklēšanas komisijas ziņojumu par Zolitūdes traģēdiju 2013.gada 21.novembrī, kā arī saistībā ar Tiesībsarga izteikto rekomendāciju par apsardzes darbinieku apmācības satura pilnveides nepieciešamību. Šī parauga izstrādē piedalījās atbildīgās iekšlietu nozares institūcijas, Izglītības kvalitātes valsts dienests, apsardzes nozares eksperti un visas apsardzes nozari pārstāvošās nevalstiskās organizācijas.

Šis paraugs ir pēc iespējas „pietuvināts” darba videi, tai skaitā mainīta līdzšinējā prakse no pašreizējām 160 kontaktstundām profesionālās pilnveides izglītības programmas „Apsardzes darbs” apguvē, pārejot uz 84 kontaktstundām.

Ņemot vērā to, ka atbilstoši paraugam izstrādātās izglītības programmas īstenošanai tiek paredzēts mazāks kontaktstundu skaits, nekā to pašlaik nosaka Ministru kabineta 2005.gada 29.novembra noteikumi Nr.902 „Kārtība, kādā izsniedzami profesionālās pilnveides un profesionālās ievirzes izglītību apliecinoši dokumenti” (ja profesionālās pilnveides izglītības programmas apjoms ir mazāks kā 160 kontaktstundas, tad tas jāparedz citā apmācību reglamentējošā ārējā normatīvā aktā), Iekšlietu ministrija normu par šo kontaktstundu apjomu plāno ietvert jaunajos Ministru kabineta noteikumos par apsardzes sertifikātu izsniegšanu.

Šajā noteikumu projektā tiks noteikti arī citi ar apsardzes darbinieka izglītību saistīti jautājumi, piemēram, apsardzes darbiniekam apsardzes sertifikāta derīguma termiņa laikā (5 gadu laikā) paredzēta kvalifikācijas celšana. Tādējādi pēc apsardzes sertifikāta saņemšanas apsardzes darbiniekam tiks radīta iespēja atbilstoši veicamo pienākumu specifikai pilnveidot, papildus apgūt zināšanas un prasmes. Pašlaik notiek minētā normatīvā regulējuma izstrāde.

Šobrīd apsardzes sertifikātu izsniegšanas kārtību un nosacījumus nosaka Ministru kabineta 2014.gada 2.decembra noteikumi Nr.742 „Apsardzes sertifikātu izsniegšanas noteikumi”, kas ir spēkā līdz jauno noteikumu spēkā stāšanās brīdim, bet ne ilgāk kā līdz 2017.gada 1.jūlijam. Ņemot vērā minēto, programmas paraugs stāsies spēkā ar jauno noteikumu spēkā stāšanās brīdi.
Saistībā ar minēto informējam, ka tā izglītības iestāde, kura plāno īstenot jauno izglītības programmu, šīs izglītības programmas licencēšanu varēs uzsākt tikai pēc jauno noteikumu stāšanās spēkā.

Aicinām interesentus Iekšlietu ministrijas mājaslapas sadaļas „Sabiedrības līdzdalība” apakšsadaļā „Diskusiju dokumenti” sekot līdzi paziņojumam par līdzdalības iespējām noteikumu projekta par apsardzes sertifikātu izsniegšanu izstrādes procesā, rakstiski iesniedzot viedokli, iebildumus un priekšlikumus par šo noteikumu projektu.


Atpakaļ