R.Kozlovskis: mobilitātes partnerība ar Baltkrieviju ir nozīmīgs instruments nelegālās migrācijas novēršanai un ES austrumu robežas stiprināšanai

13.10.2016

Ceturtdien, 13. oktobrī, ES Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sanāksmē Luksemburgā tika parakstīta kopējā deklarācija par mobilitātes partnerības izveidi starp Baltkrievijas Republiku un Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm.


Iekšlietu ministrs R.Kozlovskis: „Mobilitātes partnerība ir nozīmīgs instruments sadarbības stiprināšanā ar trešajām valstīm. Partnerība ar Baltkrieviju būs īpaši nozīmīga nelegālās migrācijas novēršanai un ES austrumu robežas stiprināšanai.”

Mobilitātes partnerība tiek nodibināta tikai ar tām valstīm, kuras ir gatavas pastiprināti sadarboties ar ES un tās dalībvalstīm četrās jomās - legālās migrācijas, nelegālās migrācijas, robežu pārvaldības un patvēruma jomā.
Dalībvalstu dalība šajā partnerībā ir brīvprātīga. Mobilitātes partnerībai ar Baltkrieviju pievienojās septiņas dalībvalstis - Latvija, Lietuva, Bulgārija, Rumānija, Polija, Ungārija un Somija.
Vienošanās par deklarācijas tekstu tika panākta Latvijas prezidentūras ES Padomē laikā.


Sagatavoja:
Gunta Skrebele
Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363
Mob: 29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv 
 


Atpakaļ