Biedrība Resursu centrs sievietēm "Marta" pateicas Iekšlietu ministrijas Nozares politikas departamenta Politikas izstrādes nodaļas vecākajai referentei Lāsmai Stabiņai par sadarbību

14.05.2014

Iekšlietu ministriju jau vairākus gadus sadarbojas ar dažādām nevalstiskā sektora organizācijām, tai skaitā, ar biedrību Resursu centru sievietēm “Marta”, lai mazinātu cilvēku tirdzniecību Latvijā.


Šobrīd “Marta” otro gadu sadarbībā ar Iekšlietu ministrijas Nozares politikas departamenta Politikas izstrādes nodaļas vecāko referenti Lāsmu Stabiņu īsteno trīs gadus ilga projekta "Drošības kompass: efektīvi risinājumi cilvēku tirdzniecības novēršanai" aktivitātes. Šā gada 28.-30.aprīlī Iekšlietu ministrijas telpās projekta ietvaros notika apmācības ārkārtas tālruņu līniju operatoriem par cilvēku tirdzniecības upuru domāšanu, uzvedību un post-traumatiskā stresa ietekmi.

Biedrība Resursu centrs  sievietēm “Marta” norāda, ka sadarbība ar L.Stabiņu notiek arī dažādās darba grupās, uzsverot, ka L.Stabiņa kā Iekšlietu ministrijas pārstāve ar sava darba rezultātu parāda, ka valsts sektoram rūp cilvēku tirdzniecības mazināšana un tas spēj saprast cilvēku tirdzniecības upuru vajadzības, paužot nevis birokrātisku attieksmi, bet cilvēkmīlestību.


Atpakaļ