Ministru kabinets nolēmis piešķirt MK Atzinības rakstu ģenerālim Valdim Voinam

Ņemot vērā Valsts policijas priekšnieka Valda Voina ieguldījumu Latvijas valsts drošības un kārtības nostiprināšanā, Ministru kabinets otrdien, 4. janvārī nolēmis viņu apbalvot ar Ministru kabineta Atzinības rakstu.


Valsts policijas priekšnieka ģenerāļa Valda Voina vadībā tika uzsākta vērienīga Valsts policijas strukturālā reforma, kuras gaitā jau ir izveidota jauna Valsts policijas struktūra atbilstoši Latvijas reģionālās reformas īstenotajam plānam. Kopš 2009.gada 1.septembra darbojas piecas Valsts policijas reģionālās pārvaldes, nodrošinot to atbilstību valstī izveidoto tiesu apgabalu teritoriālajam iedalījumam, tika optimizēts Valsts policijas administratīvais aparāts un tā veicamās funkcijas, tiek īstenotas dažāda veida sabiedriskās aktivitātes, lai veicinātu efektīvu Valsts policijas darbu ikdienā. Reģionālās reformas rezultātā Valsts policijā realizētās apjomīgas izmaiņas praktiski skāra ikvienu struktūrvienību. Tāpat pastāvīgi tiek veikta Valsts policijas struktūrvienību reorganizācijas rezultātu izvērtēšana un analizēšana, tādejādi uzlabojot policijas sniegto pakalpojumu kvalitāti.


Atpakaļ