Paaugstinās valsts nodevu par ieroču un munīcijas atļauju un to derīguma termiņa pagarināšanu

02.11.2010

1. novembrī Ministru kabineta (MK) sēdē akceptēti MK noteikumi „Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 2.septembra noteikumos Nr.488 „Noteikumi par valsts nodevu par visu veidu ieroču, munīcijas, speciālo līdzekļu, sprāgstvielu, spridzināšanas ietaišu un pirotehnisko izstrādājumu atļauju un speciālo atļauju (licenču) izsniegšanu, kā arī to derīguma termiņa pagarināšanu””.


Noteikumi paredz paaugstināt valsts nodevu likmes par visu veidu ieroču un munīcijas atļauju un Eiropas šaujamieroču apliecību izsniegšanu fiziskām un juridiskām personām.

Jāatgādina, ka kopš 2003. gada ir pieaugušas administratīvās izmaksas, kas veidojas patērējot Valsts policijas resursus atļauju sagatavošanai un izsniegšanai.

Sagatavoja:
Gunta Skrebele
LR Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363
Mob: 29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lvAtpakaļ