Iekšlietu ministrija nodod īpašumu Jūrmalas pašvaldībai

26.10.2010

Šodien, 26. oktobrī, Ministru kabineta sēdē apstiprināts Ministru kabineta rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu pašvaldības īpašumā „Par valsts nekustamo īpašumu maiņu”.


Saskaņā ar rīkojumu, valsts nekustamais īpašums Jūrmalā Skolas ielā 44, kas ierakstīts zemesgrāmatā uz valsts vārda Iekšlietu ministrijas personā, tiek nodots Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā bez atlīdzības, pašvaldības funkcijas nodrošināšanai – sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā.

Minētais nekustamais īpašums līdz 2010.gada janvārim tika izmantots Valsts policijas koledžas (VPK) vajadzībām. Pēc VPK pārcelšanās uz Rīgu, šis valsts nekustamais īpašums Iekšlietu ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu funkciju nodrošināšanai nav nepieciešams.

 

Sagatavoja:
Gunta Skrebele
LR Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363
Mob: 29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv


Atpakaļ