Atbalsta pasākumus narkomānijas ierobežošanai un kontrolei turpmākajiem sešiem gadiem

19.08.2010

Šodien, 19. augustā, Valsts sekretāru sanāksmē(VSS) izsludināts Iekšlietu ministrijā(IEM) izstrādātais „Narkotisko un psihotropo vielu un to atkarības izplatības ierobežošanas un kontroles pamatnostādņu 2010. – 2016. gadam” (Pamatnostādnes) projekts.


Pamatnostādnes izstrādātas, izpildot Latvijas Stratēģiskās attīstības plānu 2010.-2013.gadam, ar mērķi samazināt nelegālo narkotisko un psihotropo vielu pieejamību un to lietošanas nodarīto kaitējumu sabiedrībai, uzlabojot narkomāniem sniegto veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un efektivitāti.

Izvirzīto mērķu sasniegšanai ir noteikti trīs pamata rīcības virzieni: narkomānijas un narkotiku lietošanas profilakse, narkoloģisko pacientu un narkotiku lietotāju veselības aprūpe un narkotiku piedāvājuma samazināšana.

Izstrādājot pamatnostādnes, ņemti vērā sabiedrisko organizāciju un par pamatnostādņu ieviešanu atbildīgo institūciju un to ekspertu priekšlikumi, kā arī 2009.gada 25.augustā  Ministru kabinetā izskatītajā informatīvajā ziņojumā par „Narkotisko un psihotropo vielu atkarības un izplatības ierobežošanas un kontroles valsts programmas 2005. – 2008.gadam” ieviešanu apkopotās rekomendācijas.

Par pamatnostādnēs paredzēto uzdevumu izpildi atbildīgās institūcijas ir Aizsardzības ministrija, Finanšu ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija, IEM, Labklājības ministrija, Tieslietu ministrija un Veselības ministrija, savukārt par pamatnostādņu izpildes kontroli atbildīgā institūcija ir IEM.

Pamatnostādņu īstenošanā iesaistītās institūcijas ir noteikušas nepieciešamību pēc papildus budžeta līdzekļiem 2011.gadā – 152 491 latu apmērā, 2012., 2013. un 2014.gados - 2 491 latu gadā, 2015.gadā – 22 491 latu, 2016.gadā – 2491 latu.

 

Sagatavoja:
Gunta Skrebele
LR Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363
Mob: 29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv


Komentāra pievienošana

Komentāra pievienošana

Jūsu komentārs tiks nosūtīts mājas lapas administratoram, līdz apstiprināšanai tas nebūs pieejams mājas lapas publiskajā daļā.Atpakaļ