Latvija atbalsta ES iekšējās drošības stratēģiju un migrācijas politikas pilnveidošanu

24.02.2010

No 25.februāra līdz 26.februārim Briselē notiks Eiropas Savienības (ES) Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sanāksme, kurā Latvijas nostāju par sagatavoto ES iekšējā drošības stratēģijas projektu un Padomes secinājumu projektu par pasākumiem ārējo robežu aizsardzības stiprināšanai un nelegālās migrācijas apkarošanai paudīs Pastāvīgais pārstāvis Eiropas Savienībā, Ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Normunds Popens.


Pēc diskusijām par ES iekšējās drošības stratēģiju neformālajā Eiropas Savienības (ES) Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sanāksme, kas notika šā gada janvārī Spānijā, ir sagatavots visaptverošs Eiropas Savienības Iekšējās drošības stratēģijas projekts, kurā apkopoti principi un galvenās vadlīnijas darbam ar iekšējās drošības jautājumiem ES (organizētās noziedzības, narkotiku izplatības, terorisma, korupcijas, cilvēktirdzniecības, pārrobežu noziedzības apkarošana, rīcība dabas katastrofu gadījumos u.c.). Šo stratēģiju plānots apstiprināt padomes sanāksmē.

Latvija ES iekšējās drošības stratēģijas projektu atbalsta, jo tas ir  harmonisks daudzgadu programmas tieslietu un iekšlietu jomā (Stokholmas programma) papildinājums. Tāpat par svarīgu uzskatāma stratēģijā akcentētā vienotā Eiropas drošības modeļa izveidošana, integrējot pasākumus tiesībaizsardzības un tiesu iestāžu sadarbības, robežu uzraudzības un civilās aizsardzības sekmēšanai. Latvija pozitīvi vērtē stratēģijā noteiktās prioritātes, koncentrējot uzmanību uz galvenajiem draudiem, ko rada ar noziedzību, īpaši organizēto noziedzību, un terorismu saistīti riski.

Jau vēstīts, ka Eiropa šobrīd ļoti aktīvi strādā pie Eiropas imigrācijas politikas pilnveidošanas un pēc neformālās sanāksmes februārī ir sagatavots secinājumu projekts par pasākumiem ārējo robežu aizsardzības stiprināšanai un nelegālās migrācijas apkarošanai ES. Padomes secinājumu mērķis ir uzsvērt solidaritātes principa nozīmīgumu attiecībā uz integrētu ES ārējo robežu uzraudzību, vienlaikus norādot uz nepieciešamību pēc aktīvas un efektīvas sadarbības starp dalībvalstīm ārējo robežu uzraudzībā.

Latvija  Padomes izstrādāto secinājumu projektu vērtē pozitīvi un uzskata, ka tas sekmēs ES ārējo robežu uzraudzību un pārvaldību un cīņu pret nelegālo migrāciju un tās radītajām sekām, piemēram, kontrabandu un cilvēku tirdzniecību, kā arī uzlabos sadarbību starp dalībvalstīm, veicinot integrētas ārējo robežu pārvaldības izveidi. Tāpat ir svarīgi veicināt solidaritāti attiecībā pret tām dalībvalstīm, kas saskaras ar pastiprinātu nelegālo imigrantu un patvēruma meklētāju pieplūdumu, sekmējot praktisko sadarbību patvēruma, migrācijas un robežuzraudzības jomās, vienlaikus saglabājot esošo kompetenču sadalījumu starp dalībvalstīm un ES.

Papildus šiem jautājumiem padomē plānots apstiprināt pastāvīgo komiteju, kas nodarbosies ar operatīvās sadarbības iekšējās drošības jautājumos veicināšanu un stiprināšanu ES. Ņemot vērā, ka janvārī padomes neformālajā sanāksmē izskanēja ierosinājums pastiprināti pievērst uzmanību narkotiku nelegālas pārvadāšanas problemātikai, tad plānotas diskusijas par vispārējām vadlīnijām Paktam pret narkotisko vielu nelegālo pārvadāšanu, kā arī Eiropas Komisija un Čehija ziņos par iespējamiem risinājumiem jautājumā par bezvīzu režīma atjaunošanu starp Čehiju un Kanādu. 

 
Sagatavoja:
Sintija Virse
Iekšlietu ministrijas
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
tel.67219363, 26368442, sintija.virse@iem.gov.lv

 


Komentāra pievienošana

Komentāra pievienošana

Jūsu komentārs tiks nosūtīts mājas lapas administratoram, līdz apstiprināšanai tas nebūs pieejams mājas lapas publiskajā daļā.Atpakaļ