Plāno ieviest Nacionālo kriminālizlūkošanas modeli

17.02.2010

Valdība 9.februārī konceptuāli atbalstīja Nacionālā kriminālizlūkošanas modeļa ieviešanu Latvijas tiesībaizsardzības un valsts drošības iestādēs, lai samazinātu organizēto noziedzību un novērstu sabiedrības apdraudējumu, kā arī sekmētu kompetento tiesībaizsardzības iestāžu sistemātisku un vienotu darbu noziedzības apkarošanas jomā.

Nacionālā kriminālizlūkošanas modeļa speciālais mērķis ir ieviest vienotu izpratni par nacionālās kriminālās izlūkošanas darbības principiem tiesībaizsardzības iestādēs, prokuratūrā un tiesā, ieviest vienotus nacionālās kriminālās izlūkošanas modeļa darbības principus tiesībaizsardzības iestāžu ikdienas darbā un nodrošināt efektīvu informācijas un kriminālizlūkošanas informācijas un produktu apriti starp tiesībaizsardzības iestādēm nacionālā un starptautiskā līmenī.

Patlaban Latvijā pastāv vairākās problēmas, kas varētu tikt atrisinātas ar šī modeļa ieviešanu, kā piemēram, nav vienotas izpratnes par kriminālizlūkošanu, kā rezultātā nav izstrādāti vienoti un kopīgi kriminālizlūkošanas datu vākšanas un apstrādes kritēriji, ir izveidojusies nesistemātiska un neefektīva informācijas aprites darba organizācija starp nacionālajām tiesībaizsardzības iestādēm, nav pietiekamas informācijas plūsmas un ātruma starp tiesībaizsardzības iestādēm, kā arī ir dažādas prasības attiecībā pret informācijas apstrādi, kā rezultātā vērojami trūkumi informācijas kvalitātes jomā. Tāpat informatīvā ziņojumā uzsvērts, ka informācija ir klasificēta ar pārāk augstu klasifikācijas pakāpi, ir vērojams klasificētas informācijas plūsmu organizējošās infrastruktūras trūkums, kā arī izveidojusies atšķirīga pieeja tiesībaizsardzības iestāžu kompetenču sadalījumā, kas rada funkciju dublēšanos.
Šīs problēmas ir iespējams novērst ar Nacionālā kriminālizlūkošanas modeļa izveidošanu.

Speciālisti uzskata, ka viens no modeļa ieguvumiem būtu uz zināšanām balstīta noziedzības, īpaši organizētās noziedzības, apkarošana valstī, kas ietvertu sistemātisku apdraudējumu noteikšanu un tam sekojošo nepieciešamo pasākumu kompleksa realizēšanu nacionālajās tiesībaizsardzības iestādēs pēc vienotiem principiem un modeļa, tādējādi samazinot sabiedrības apdraudējumu.

Kā daži no Nacionālā kriminālizlūkošanas modeļa izveidē dominējošajiem vienotajiem darbības principiem visām tiesībaizsardzības iestādēm būtu savlaicīga informācijas un kriminālizlūkošanas nodošana atbildīgajai iestādei, elektroniska informācijas aprite, informācijas un kriminālizlūkošanas kvalitātes kontrole, kā arī informācijas nezūdamības princips, jo visa informācija un kriminālizlūkošana tiktu reģistrēta un ievadīta attiecīgajās informācijas sistēmās.

Jautājums par Nacionālā kriminālizlūkošanas modeļa izveidi jau izskatīts un atbalstīts Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā, kā arī Noziedzības novēršanas padomē.

Līdz 2010.gada 15.februārim projekta pieteikums par Nacionālā kriminālizlūkošanas modeļa izveidi tiks iesniegts izvērtēšanai Eiropas Komisijā, paredzot piesaistīt Eiropas finansējumu.


Sagatavoja:
Sintija Virse
Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363, Mob.tālr.: 26368442, sintija.virse@iem.gov.lv


Komentāra pievienošana

Komentāra pievienošana

Jūsu komentārs tiks nosūtīts mājas lapas administratoram, līdz apstiprināšanai tas nebūs pieejams mājas lapas publiskajā daļā.Atpakaļ