Precizē mācību izdevumu segšanas un atmaksāšanas nosacījumus

21.01.2010

Iekšlietu ministrija izstrādājusi un šodien, 21.janvārī, pieteica izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē Ministru kabineta noteikumu projektu „Kārtība, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālo dienesta pakāpi nosūta uz izglītības iestādi dienesta pienākumu izpildei nepieciešamās izglītības iegūšanai un sedz mācību izdevumus, kā arī šo izdevumu atmaksāšanas kārtība”.


 


Noteikumu projekts izstrādāts, lai precīzi definētu mācību izdevumu segšanas un atmaksāšanas nosacījumus, kā arī noteiktu tās izglītības iestādes, kurās amatpersonām mācību izdevumus finansē no valsts budžeta līdzekļiem. Tāpat projektā iekļauti nosacījumi un kārtība kādā amatpersona tiek nosūtīta uz izglītības iestādi dienesta pienākumu izpildei nepieciešamās izglītības iegūšanai.

Izvērtējot jomas specifiku, mainīts regulējums un samazināti iepriekš noteiktie  ierobežojošie nosacījumi attiecībā uz laika periodu, kas amatpersonai pēc izglītības iestādes pabeigšanas, jānodien Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēs vai Ieslodzījuma vietu pārvaldē. Iegūstot arodizglītību un profesionālo vidējo izglītību iekšlietu sistēmas izglītības iestādēs, amatpersonai pēc mācību beigšanas dienests jāturpina vēl divus gadus. Iepriekš šis termiņš bija noteikts pieci gadi. Iegūstot specifisku dienesta pienākumu izpildei nepieciešamu izglītību, ko nevar iegūt Iekšlietu ministrijas sistēmas izglītības iestādēs, jāturpina dienests ne mazāk par 5 gadiem, iepriekš noteikto 10 gadu vietā.

Ja amatpersona pārtrauc dienestu nenodienot noteikto laiku, tad tā sedz mācību izdevumu summu, kas aprēķināta proporcionāli nenodienētajam laikam.

Kārtība, kādā par valsts budžeta līdzekļiem segtos mācību izdevumus amatpersonai būtu jāatmaksā veidota, lai līdzsvarotu  jaunā atlīdzības likuma normu, kas nosaka - ja amatpersona izglītību iegūst, pārtraucot dienesta pienākumu izpildi, tam šajā laikā saglabājas mēnešalga, piemaksa par speciālo dienesta pakāpi, piemaksa par izdienu un uzturdevas kompensācija.

Noteikumu projekts izstrādāts saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 28.panta otro un trešo daļu.

Lai noteikumu projekts stātos spēkā, tas vēl saskaņojams ar Finanšu un Tieslietu ministrijām, kā arī Valsts kanceleju, bet pēc tam projektu izvērtēs valdībā.


Mareks Matisons
Iekšlietu ministrijas Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas Pārvaldes vecākais referents
Tālr.: 67219213, Mob.tālr.: 28698184, mareks.matisons@iem.gov.lv
www.iem.gov.lv; twitter.com/IeM_gov_lv


Komentāra pievienošana

Komentāra pievienošana

Jūsu komentārs tiks nosūtīts mājas lapas administratoram, līdz apstiprināšanai tas nebūs pieejams mājas lapas publiskajā daļā.Atpakaļ