Saskaņā ar 2009.gada 30.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.693 „Nodrošinājuma valsts aģentūras nolikums” Iekšlietu ministrijas darbību publisko iepirkumu jomā nodrošina Nodrošinājuma valsts aģentūra.


Atpakaļ