Atbildes uz iekšlietu sistēmas darbinieku konferencē uzdotajiem jautājumiem

28.12.2009

Šā gada 27.novembrī notika iekšlietu sistēmas darbinieku konference, kurā pārrunāja aktuālos iekšlietu sistēmas jautājumus. Konferences laikā tika uzdota virkne jautājumu, kurus precizējuši Iekšlietu ministrijas speciālisti.


1. Kāpēc Rīgā uzrādot dienesta apliecību veselības aprūpe ir bez maksas, bet republikas pilsētās par to jāmaksā?
 

Iekšlietu ministrijas Veselības un sociālo lietu valsts aģentūra (turpmāk – aģentūra) informē, ka: 

1. saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 17.oktobra noteikumu Nr. 859 „Kārtība, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi saņem apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus”12. punktu, amatpersona ārstniecības iestādē uzrāda personu apliecinošu dokumentu un aģentūras izsniegtu karti, kura apliecina amatpersonas tiesības saņemt apmaksātu vai daļēji apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu. Šī norma ir ietverta arī aģentūras un ārstniecības iestāžu (gan Rīgas pilsētā, gan reģionos izvietoto) savstarpējos līgumos par veselības aprūpes pakalpojumu apmaksu. Ja amatpersona „Darbinieka veselības karti” nav uzrādījusi, aģentūrai ir tiesības pakalpojumu apmaksu neveikt, līdz ar to dienesta apliecība nav apmaksas garants nevienā no ārstniecības iestādēm.

2.  „Darbinieka veselības kartes” otrā pusē amatpersonu informēšanai ir norādīta gan atsauce uz minētajiem noteikumiem, gan aģentūras mājas lapas adrese un tālruņu numuri, ja nepieciešama papildus informācija.

3.  Ar informāciju var iepazīties, arī atverot Iekšlietu ministrijas mājas lapu:    Iekšlietu ministrija – padotībā esošās iestādes- Iekšlietu ministrijas Veselības un sociālo lietu valsts aģentūra.

 

Mājas lapā ir sadaļas:

Par mums

Aktualitātes

Sociālā nodrošināšana

Veselības aprūpe

Valsts garantētie veselības aprūpes pakalpojumi

Apmaksātā veselības aprūpe amatpersonām

Darba vides uzraudzība

Sporta un izglītības nodaļa

Kontakti

 

 

Sarakstā ir norādītas ārstniecības iestādes, kurās, uzrādot minēto „Darbinieka veselības karti”, tiek apmaksāti noteikumos minētie pakalpojumi (skat. paraugu):  

Iekšlietu ministrijas veselības un sociālo lietu valsts aģentūras līgumiestāžu saraksts (2009.gads)

N. p. k

Iestādes nosaukums

Adrese

Apmaksātie pakalpojumi pēc līguma

Slimnīcas

Pacientu iemaksas (MK 19.12.2006. noteik. Nr. 1046 1.pielikums)

Piezīmes

1

SIA "Aizkraukles slimnīca"

Aizkraukle, Bērzu 5, LV-5101

Pacientu iemaksas

 

 

Utt.  

 

 

 

 

2009.gadā aģentūra pēc līguma ar ārstniecības iestādēm tām apmaksā Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr. 1046 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība” noteiktās pacientu iemaksas.

 

2. Ministru kabinetu noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr.86 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta atalgojuma sistēmu un amatiem atbilstošajām augstākajam speciālajām dienesta pakāpēm " virzībā saistībā ar aviācijas speciālistu (pilotu un aviācijas inženieru) atalgojumu.

 

Šie noteikumi ir pieņemti Ministru kabineta 8.decembra sēdē.

 

3. Vai Valsts robežsardzes amatpersonām, kuras apgūst Latvijas Policijas akadēmijā otra līmeņa profesionālas augstākas izglītības studiju programmu "Tiesību zinātne" par valsts budžeta līdzekļiem, pēc LPA likvidācijas 2010.gada būs iespēja par valsts budžeta līdzekļiem turpināt mācības Latvijas Universitātē.

 

Jā.

 

4. Vai tuvākajā laikā plānots grozīt Dienesta gaitas likuma vai citus ārējos un iekšējos normatīvos aktus jautājumos, kas skar IeM amatpersonu (ar speciālajām dienesta pakāpēm) un darbinieku sociālās garantijas, saistības?

 

Nē, šobrīd šādu plānu nav. Pieņemtais 2010.gada valsts budžets paredz, ka iekšlietu sistēmas amatpersonām tiek saglabātas visas līdzšinējās sociālās garantijas un atalgojums netiek mazināts.

 

5. Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm disciplināratbildības likumā noteiktā sarežģītā un komplicētā kārtībā kādā pie disciplināratbildības ir saucama amatpersona, kura ir izdarījusi disciplinārpārkāpumu, patreiz būtiski ietekmē dažāda līmeņa vadītāju vēlmi un iespējas saukt pie disciplinārās atbildības padotās amatpersonas.

Vai IeM neplāno rosināt grozījumus augstākminētajā likumā ar mērķi vienkāršot procedūru kādā varētu tikt izmeklēti mazāk smagi disciplinārpārkāpumi un tikt piemēroti vieglākie disciplinārsodi? 

Pašlaik notiek grozījumu saskaņošana šajā likumprojektā ar Tieslietu ministriju. Plānotie grozījumi paredz atvieglotu rīcību par mazāk smagiem disciplinārpārkāpumiem, piemērojot Aizrādījumu. 


Komentāra pievienošana

Komentāra pievienošana

Jūsu komentārs tiks nosūtīts mājas lapas administratoram, līdz apstiprināšanai tas nebūs pieejams mājas lapas publiskajā daļā.Atpakaļ