Īsteno ģeogrāfiski - analītiskās informācijas sistēmas projektu.

23.12.2009

Sekmīgi piesaistot ES projektu finansējumu, Iekšlietu ministrijas informācijas centrs (IeM IC) īsteno projektu, kurš ļauj vizualizēt un analizēt kriminālās statistikas datus saistībā ar likumpārkāpumiem narkotisko vielu nelegālās aprites jomā. Kopienas programmas „Noziedzības profilakse un apkarošana” ietvaros 2009.gada septembrī IeM IC ir uzsācis „Ģeogrāfiski - analītiskās informācijas sistēmas nelikumīgās narkotiku aprites ierobežošanai” projektēšanu.

 

„Informācijas centra projekta īstenošana ļaus analizēt likumpārkāpumus narkotisko vielu nelegālās aprites jomā, bet jāuzteic tajā iekļautā nākotnes dimensija. Projekta rezultātā būs iespējams analizēt jebkādus kriminālās statistikas datus, kuriem ir saikne ar ģeogrāfisko dislokāciju,” pastāstīja ministrijas valsts sekretāre Ilze Pētersone.

IeM IC projekta ietvaros paredzēts nodrošināt dažādās informācijas sistēmās iekļauto datu apvienošanu uzskatāmā un ģeotelpiskā saiknē, sasaistot dažāda rakstura informāciju gan savstarpēji, gan ar kartogrāfisko informāciju, identificējot paaugstināta riska zonas.

Novembra beigās līdzīgu projektu idejas un to realizēšanas pieredze citur pasaulē un Eiropā tika prezentētas tiekoties pasākuma „Valsts pārvalde 2.0” (sociālo mediju un jauno tehnoloģiju izmantošanas iespējas) laikā.

„Projekts pamatos ir veidots ar mērķi pilnveidot ar narkotisko vielu nelegālo apriti saistītās noziedzības un narkomānijas izplatības informācijas analīzi, kā arī veicināt pretnarkotiku darbībā iesaistīto iestāžu darbības koordinācijas un plānošanas iespējas. Jāatzīmē, ka īstenojot projektu tiks uzlabota gan sabiedrības informētība, ieskaitot arī ārvalstu viesu informēšanu, piem., nodrošinot tos ar datiem par noziedzības karstajiem punktiem, gan veicinot iestāžu funkciju veikšanu,” skaidro IeM IC priekšnieks Jānis Rītiņš.
Projekta īstenošanu paredzēts pabeigt 2011.gada pirmajā pusē.


Mareks Matisons
Iekšlietu ministrijas Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas Pārvaldes vecākais referents
Tālr.: 67219213, Mob.tālr.: 28698184, mareks.matisons@iem.gov.lv
www.iem.gov.lv; twitter.com/IeM_gov_lv

 


Komentāra pievienošana

Komentāra pievienošana

Jūsu komentārs tiks nosūtīts mājas lapas administratoram, līdz apstiprināšanai tas nebūs pieejams mājas lapas publiskajā daļā.Atpakaļ