gerbonis Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrija

Iekšlietu sistēmas darbinieku izglītošanas procesam ir jākļūst racionālam

29.09.2009

Latvijas Policijas akadēmijas (LPA) likvidēšana ar nākamā gada janvāri daudziem joprojām ir nevēlams solis. Nenoliedzami grūti ar to samierināties studējošajiem un personālam.  Tās ir jebkuram izprotamas izjūtas. Studējošie būs spiesti turpināt savas studijas citā augstskolā, esošie darbinieki zaudēs darbu un vadītāji savu augsto statusu. Neziņa par savu nākotni biedē un izraisa zināmu agresiju. Daudzi ar domu, ka LPA drīz nebūs, vēl joprojām  nav apraduši. Kopš Ministru kabineta (MK) 30.jūnija lēmuma likvidēt LPA ir pagājuši 3 mēneši. Kas šajā laikā paveikts un kas vēl jāpaveic?


Šo trīs mēnešu laikā norisinājušās intensīvas sarunas starp Iekšlietu ministriju (IeM), Latvijas Universitāti (LU) un Izglītības un zinātnes ministriju (IzM), lai rastu risinājumus, kas būtu izdevīgi studējošiem un tie pēc iespējas mazāk zaudētu, pārejot tālāk studēt uz LU. LU ir izvērtējusi visus iespējamos variantus un piekritusi licencēt un akreditēt LPA studiju programmām ekvivalentas studiju programmas.

Šobrīd vienīgais nosacījums, kas vajadzīgs, lai LU uzsāktu darbu pie studiju programmu izstrādes, ir LU un LPA sadarbības līguma noslēgšana. Līgums nepieciešams, lai LU varētu izmantot LPA studiju programmu materiālus, kas ir primārais, lai nodrošinātu iespēju turpināt uzsāktās studiju programmas un iegūt izvēlēto specialitāti.

"2009.gada 1.oktobrī ir gaidāma LPA Senāta ārkārtas sēde, kurā tiks lemts par šī sadarbības līguma slēgšanu. Es ļoti ceru, ka, lemjot par šo jautājumu, studentu intereses tiks stādītas augstāk par personiskajām ambīcijām. Pretējā gadījumā LPA studējošajiem varēs pāriet studēt tikai LU realizētajās studiju programmās un attiecībā uz viņiem būs piemērojami MK noteikumi Nr.932 "Studiju uzsākšanas kārtība vēlākos studiju posmos" - būs jāveic iepriekš apgūto priekšmetu un to apjomu salīdzināšana, kā rezultātā studējošiem būs pagarināts mācību laiks un attiecīgi pieaugs arī izmaksas," norāda IeM valsts sekretāres vietniece Ingūna Aire, kura šobrīd pilda arī prorektora amatu akadēmijas likvidācijas jautājumos.

Ir izskanējušas bažas, ka likvidējot LPA, valsts paliks bez kvalificētiem policistiem. Tā nav taisnība. Valsts policijas padotībā ir Valsts Policijas koledža (VPK), kura ir akreditēta augstākā mācību iestāde un kurā tiek realizētas vairākas profesionālās izglītības programmas - arodizglītības programma "Policijas darbs", 1. līmeņa augstākā profesionālā izglītības programma "Policijas darbs" kā arī tiek realizēti profesionālās pilnveides un kvalifikācijas kursi visām Valsts policijas amatpersonām. Šajās profesionālajās programmās VPK tiek iegūtas specifiskās, policistiem nepieciešamās zināšanas gan operatīvās darbības jomā, gan arī noziedzīgu nodarījumu novēršanā un izmeklēšanā, kā piemēram, kriminoloģija, kriminālistika, krimināltiesības u.c.

Šobrīd tiek gatavota VPK izglītībai pēctecīga mācību programma, kuru plānots pasūtīt kādā no Latvijas augstskolām. Tiek strādāts arī pie tā, lai, sākot ar 2011.gadu, kādā no augstskolām sagatavotu iekšlietu sistēmai arī speciālistus ar 2.līmeņa augstāko izglītību un maģistra grādu.

Situācijā, kad valsts budžeta līdzekļi ir ierobežotā daudzumā un tie ir maksimāli efektīvi jāizlieto, pasūtījums kādā no augstskolām, nevis atsevišķas akadēmijas uzturēšana, ir racionālākais un labākais risinājums.

LPA ir publiski uzaicinājusi un uzaicina bijušos akadēmijas studentus, kuri nav absolvējuši akadēmiju un ir eksmatrikulēti, lai saņemtu akadēmisko izziņu par apgūtajiem studiju kursiem. Tā ir nepieciešama, lai, studējot citās augstskolās, tiktu ieskaitīti LPA jau apgūtie studiju kursi.

Uzziņai
MK rīkojums paredz, ka saskaņā ar Augstskolu likuma 55.panta astoto daļu Iekšlietu ministrijai sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju jānodrošina akadēmijā studējošajiem iespēju ar 2010.gada 1.janvāri uzsākt un turpināt studijas Latvijas Universitātē studiju programmās, kas pēc veida, iegūstamās kvalifikācijas un grāda ir iespējami tuvas pārtrauktajai studiju programmai.


Sagatavoja:
Sintija Virse
Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363, Mob.tālr.: 26368442, sintija.virse@iem.gov.lv
Čiekurkalna 1.līnija 1, k-2, Rīga. LV 1026


Komentāra pievienošana

Komentāra pievienošana

Jūsu komentārs tiks nosūtīts mājas lapas administratoram, līdz apstiprināšanai tas nebūs pieejams mājas lapas publiskajā daļā.Atpakaļ