IeM VSLVA darbojas pietiekami kontroles un uzraudzības mehānismi izdienas pensiju piešķiršanā

Iekšlietu ministrija uzskata, ka Iekšlietu ministrijas (IeM) padotības iestādē Veselības un sociālo lietu valsts aģentūrā (VSLVA) darbojas pietiekami kontroles un uzraudzības mehānismi izdienas pensiju piešķiršanā. Iepriekš izplatītajā Valsts Kontroles (VK) revīzijas ziņojumā minēts, ka pastāvējušas nepilnības, veicot izdienas pensiju piešķiršanu, aprēķināšanu un izmaksu IeM sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm.
Iekšlietu ministrija uzskata, ka Iekšlietu ministrijas (IeM) padotības iestādē Veselības un sociālo lietu valsts aģentūrā (VSLVA) darbojas pietiekami kontroles un uzraudzības mehānismi izdienas pensiju piešķiršanā. Iepriekš izplatītajā Valsts Kontroles (VK) revīzijas ziņojumā minēts, ka pastāvējušas nepilnības, veicot izdienas pensiju piešķiršanu, aprēķināšanu un izmaksu IeM sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm.

VK norāda, ka IeM VSLVA nav izstrādājusi atbilstošu iekšējo normatīvo aktu, kas noteiktu izdienas pensiju aprēķināšanas kārtību. Vēlamies precizēt, ka pēc IeM iniciatīvas, tika veikta vairāku normatīvo aktu saskaņošana un pilnveide, un 2008.gada 17.jūnijā tika pieņemti atbilstoši Ministru kabineta noteikumi Nr.448, kas mainīja līdzšinējo vidējās izpeļņas aprēķināšanas kārtību. Bez tam VSLVA ir izstrādājusi un 2008.gada 13.oktobrī saskaņojusi ar IeM arī iekšējo normatīvo aktu, kas nosaka izdienas pensiju aprēķināšanas kārtību. Turklāt gandrīz visi VK kā kļūdainie norādītie aprēķini tika veikti saskaņā ar iepriekš spēkā esošo IeM iekšējo instrukciju, kas balstījās uz atšķirīgu likuma skaidrojumu.

„Publiskajā telpā izplatītajā informācijā tiek secināts, ka IeM veikusi pensiju izmaksu personām pēc to nāves. Vēlamies uzsvērt, ka visi pārmaksātie līdzekļi jau ir atgūti un ieskaitīti valsts budžetā vai par to piedziņu ir pieteiktas kreditoru prasības,” saka IeM valsts sekretārs Aivars Straume.

Neprecīzi pensiju izmaksu gadījumi bijuši mazskaitlīgi un saistīti ar apstākli, ka izdienas pensijas tiek maksātas avansā par kārtējo mēnesi līdz šā mēneša 5.datumam. Savukārt gadījumi, kur pensiju izmaksa veikta termiņos, kas pārsniedz mēneša robežu, ir bijuši personām, kuras izbraukušas ārpus Latvijas teritorijas. Saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto, šīm personām reizi gadā jāsniedz VSLVA notariālu apstiprinājumu, ka izdienas pensijas saņēmējs ir dzīvs, un tikai pēc šāda apstiprinājuma tiek turpināta pensijas izmaksa.

VK revīzija par izdienas pensiju un pabalstu piešķiršanas un izmaksas atbilstību normatīvo aktu prasībām IeM sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm veikta laika par laika posmu no 2007.gada 1. Janvāra līdz 2008.gada 1.oktobrim.


Sagatavoja:

Dace Ūdre
Iekšlietu ministrijas
Preses un sabiedrisko attiecību departamenta
direktore
Tālr. 67219363
Mob.tālr.: 26425173
dace.udre@iem.gov.lv
Čiekurkalna 1.līnija 1, k-2, Rīga. LV 1026

Atpakaļ