Atbalsta Latvijas Policijas akadēmijas rektora kandidatūru

Ministru Kabinets šodien, 1.jūlijā atbalstīja amatā jauno Latvijas Policijas akadēmijas rektoru justīcijas ģenerāli, tiesību doktoru (Dr. iur) Vitoldu Zaharu.

Ministru Kabinets šodien, 1.jūlijā atbalstīja amatā jauno Latvijas Policijas akadēmijas rektoru justīcijas ģenerāli, tiesību doktoru (Dr. iur) Vitoldu Zaharu.

V.Zahara iecelšanu rektora amatā 15.maijā atbalstīja 87 no 90 Latvijas Policijas akadēmijas Satversmes sapulces dalībniekiem. Rektoru ievēl uz pieciem gadiem.

V.Zahars dzimis 1942.gada 27.jūnijā Krāslavas rajonā. 1960.gadā viņš ieguva vidējo izglītību Ezernieku vidusskolā, bet 1964.gadā pabeidza Viborgas aviācijas tehnisko skolu.

1974.gadā V.Zahars noslēdza studijas Iekšlietu ministrijas Augstākajā skolā Ļeņingradā, bet 1980.gadā - Iekšlietu ministrijas akadēmijā Maskavā. 1997.gadā V.Zahars Latvijas Policijas akadēmijā ieguva tiesību doktora zinātnisko grādu krimināltiesisko zinātņu apakšnozarē

Kopš 1969.gada V.Zahars strādājis dažādās Iekšlietu ministrijas iestādēs, bet 1997.gadā kļuvis par IeM Cietumu administrācijas (kopš 1999.gada – Ieslodzījuma vietu pārvalde) priekšnieku. Šajā amatā viņš strādājis līdz 2002.gadam, kad devās pensijā.

Kopš 1998.gada V.Zahars lasījis lekcijas Latvijas Policijas akadēmijā, bet kopš 2005.gada ir Latvijas Policijas akadēmijas krimināltiesību katedras asociētais profesors

1999.gadā Ministru Kabinets V.Zaharam piešķīra justīcijas ģenerāļa speciālo dienesta pakāpi.

Līdzšinējā ilggadējā LPA rektore Ārija Meikališa, kurai šodien ir pēdējā darba diena, turpmāk strādās par pasniedzēju Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē.


Sīkāka informācija:
Laura Karnīte
Preses un sabiedrisko attiecību departamenta
direktores vietniece, Preses centra vadītāja
Tālr. 67219213
Mob. 29165007
laura.karnite@iem.gov.lv


Atpakaļ