Pasniedz Iekšlietu ministrijas Goda zīmes

Iekšlietu ministrs Mareks Segliņš šodien, 20.jūnijā pasniedza Iekšlietu ministrijas augstāko apbalvojumu – Goda zīmi – un citus apbalvojumus ministrijas un dienestu darbiniekiem.
Par augstu profesionalitāti un aktīvu līdzdalību Latvijas pievienošanās Šengenas zonai procesā ar Iekšlietu ministrijas Zelta „Goda zīmi” ministrs apbalvoja:
-    Aldu Vanagu, Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieci;
-    Aldi Ābeli, Finanšu ministrijas Centrālās finanšu un līgumu aģentūras Programmu vadības un uzraudzības departamenta Speciālo programmu vadības un uzraudzības nodaļas vadītāja vietnieku;
-    pulkvežleitnantu Jāni Rītiņu, Iekšlietu ministrijas Informācijas centra priekšnieku;
-    Aivaru Ozolu, Iekšlietu ministrijas Informācijas centra priekšnieka vietnieku;
-    Mārtiņu Rāznu, Iekšlietu ministrijas Juridiskā departamenta direktoru;
-    Daigu Piebalgu, Iekšlietu ministrijas Personāla un kvalitātes vadības nodaļas vadītāju;
-    Daci Ūdri, Iekšlietu ministrijas Preses un sabiedrisko attiecību departamenta direktori;
-    Lieni Simsoni, Iekšlietu ministrijas Šengenas novērtēšanas nodaļas vadītāju;
-    Lieni Balto, bijušo Iekšlietu ministrijas nozares (iekšlietu) padomnieci;
-    Ģirtu Kadili, Iekšlietu ministrijas Finanšu vadības departamenta direktoru.
Ar Iekšlietu ministrijas Sudraba „Goda zīmi” ministrs apbalvoja:
-    Līgu Neideri, Iekšlietu ministrijas Šengenas novērtēšanas nodaļas vadītājas vietnieci;
-    Zigurdu Bušu, Iekšlietu ministrijas Eiropas lietu un starptautiskās sadarbības departamenta Starptautisko projektu koordinācijas nodaļas vecāko referentu;
-    Ingu Auzāni, Iekšlietu ministrijas Eiropas lietu un starptautiskās sadarbības departamenta Starptautisko projektu koordinācijas nodaļas vecāko referenti;
-    Uģi Jurševicu, Iekšlietu ministrijas Eiropas lietu un starptautiskās sadarbības departamenta Starptautisko projektu koordinācijas nodaļas pārvaldes vecāko referentu;
-    majoru Edgaru Strautmani, Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Starptautiskās sadarbības pārvaldes priekšnieka vietnieku;
-    leitnantu Pjotru Dorogovu, Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Nacionālās Šengenas informācijas sistēmas nodaļas (N.SIS) priekšnieku;
-    Skaidrīti Vārpiņu, Iekšlietu ministrijas Kancelejas pārvaldes vecāko referenti;
-    Vilni Vītoliņu, Iekšlietu ministrijas Juridiskā departamenta Normatīvo aktu nodaļas juriskonsultu;
-    Andreju Matīsu, bijušo Iekšlietu ministrijas Eiropas lietu un starptautiskā departamenta direktores vietnieku;
-    Ievu Potjomkinu, Iekšlietu ministrijas Finanšu vadības departamenta Budžeta plānošanas un analīzes nodaļas vadītāja vietnieci.
Ar Iekšlietu ministrijas Bronzas „Goda zīmi” šodien apbalvoja:
-    Margu Ozolu, Iekšlietu ministrijas Finanšu vadības departamenta Galvenās grāmatvedības nodaļas pārvaldes vecāko referenti;
-    Irēnu Šēlu, Iekšlietu ministrijas Finanšu vadības departamenta Galvenās grāmatvedības nodaļas pārvaldes vecāko referenti;
-    Ingu Zomerovsku, Iekšlietu ministrijas Kancelejas vecāko lietvedi;
-    Danuti Pundiņu, Iekšlietu ministrijas Kancelejas vecāko lietvedi;
-    Dagmāru Fersteri, Iekšlietu ministrijas Kancelejas vecāko lietvedi.
Ar Iekšlietu ministrijas Goda rakstu apbalvoja:
-    pulkvedi Jāni Vondu, Valsts policijas priekšnieka vietnieku, Galvenās administratīvās pārvaldes priekšnieku;
-    Jekaterinu Meļņikovu, Iekšlietu ministrijas Eiropas lietu un starptautiskās sadarbības departamenta Starptautisko projektu koordinācijas nodaļas vadītāju;
-    Arti Zīderu, Drošības policijas amatpersonu.
Ar Iekšlietu ministrijas Pateicību apbalvoti:
-    Gatis Švika, Iekšlietu ministrijas nozares (iekšlietu) padomnieks;
-    kapteinis Dmitrijs Ceplis, Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Starptautiskās sadarbības pārvaldes Eiropola nacionālā biroja priekšnieks.
Par sekmīgu darbību un atbalstu kārtības, drošības un likumības organizēšanā un nodrošināšanā ar Zelta Goda zīmi iekšlietu ministrs apbalvojis:
-    Edgaru Rinkēviču, Aizsardzības ministrijas valsts sekretāru;
-    pulkvežleitnanti Ievu Rekšņu, Valsts policijas Preses un sabiedrisko attiecību biroja priekšnieci;
-    pulkvežleitnantu Valēriju Širokovu, Valsts robežsardzes Jelgavas pārvaldes priekšnieku;
-    majoru Nikolaju Golovčuku, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Operatīvās vadības pārvaldes priekšnieku;
-    Ingusu Treigutu, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes priekšnieka padomnieku.
Ar Iekšlietu ministrijas Sudraba „Goda zīmi” apbalvoja:
-    majoru Daini Urlovski, Valsts policijas Galvenās administratīvās pārvaldes priekšnieka vietnieku;
-    majoru Ivaru Zvirbuli, Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes Sabiedriskās drošības pārvaldes 2.biroja 2.nodaļas priekšnieku;
-    majoru Arvilu Feierābendu, Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes Prevencijas biroja 1.nodaļas priekšnieka vietnieku;
-    majoru Andri Smirnovu, Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Organizētās noziedzības apkarošanas pārvaldes Narkotiku apkarošanas biroja 1.nodaļas vecāko inspektoru.
Ar Iekšlietu ministrijas Sudraba „Goda zīmi” apbalvoti:
-    majors Dainis Urlovskis, Valsts policijas Galvenās administratīvās pārvaldes priekšnieka vietnieks;
-    majors Ivars Zvirbulis, Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes Sabiedriskās drošības pārvaldes 2.biroja 2.nodaļas priekšnieks;
-    majors Arvils Feierābends, Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes Prevencijas biroja 1.nodaļas priekšnieka vietnieks;
-    majors Andris Smirnovs, Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Organizētās noziedzības apkarošanas pārvaldes Narkotiku apkarošanas biroja 1.nodaļas vecākais inspektors;
-    Uvis Briedis, Drošības policijas amatpersona.
Ar Iekšlietu ministrijas Bronzas „Goda zīmi” apbalvoja:
-    virsniekvietnieku Raimondu Dzeni, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Daugavpils brigādes Daugavpils 2.daļas vada komandieri;
-    Agnesi Rūdeli, Drošības policijas amatpersonu.
Iekšlietu ministrijas apbalvojumus šodien saņēma 21 Iekšlietu ministrijas centrālā aparāta, astoņi Valsts policijas, trīs Drošības policijas, trīs Iekšlietu ministrijas Informācijas centra, divi Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un pa vienam Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes un Valsts robežsardzes darbiniekam.
Kopumā tika pasniegtas 15 Zelta goda zīmes, 15 Sudraba goda zīmes, septiņas Bronzas goda zīmes, trīs Goda raksti un divas Pateicības.
 Laura Karnīte
Preses un sabiedrisko attiecību departamenta
direktores vietniece, Preses centra vadītāja
Tālr. 7219175
Mob. 29165007
laura.karnite@iem.gov.lv

Atpakaļ