Sadarbosies ar Maltu noziedzības un terorisma apkarošanā

Ministru Kabinets šodien, 13.maijā, atbalstīja Latvijas valdības un Maltas valdības līguma projektu par sadarbību cīņā pret terorismu, nelegālu narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru apriti un organizēto noziedzību.

Ministru Kabinets šodien, 13.maijā, atbalstīja Latvijas valdības un Maltas valdības līguma projektu par sadarbību cīņā pret terorismu, nelegālu narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru apriti un organizēto noziedzību.

Pašlaik starp Latviju un Maltu nav līgumtiesisku attiecību noziedzības apkarošanā. Parakstot līgumu, tiks rādīts juridisks pamats Latvijas sadarbībai ar Maltu un savstarpējai palīdzībai transnacionālās organizētās noziedzības apkarošanā, paredzot konkrētus nodarījumus, ar kuriem jācīnās, kā arī darbības, kas veicamas, lai novērstu organizēto noziedzību.

Līgums arī dos iespēju praktiski attīstīt abu valstu sadarbību un tiešus sakarus starp tiesībaizsardzības iestādēm, lai informācijas apmaiņa par plānotajiem vai izdarītajiem noziedzīgajiem nodarījumiem būtu operatīva.

Līgums vēl jāatbalsta Saeimā.


Sīkāka informācija:
Laura Karnīte
Preses un sabiedrisko attiecību departamenta
direktores vietniece, Preses centra vadītāja
Tālr. 67219213
Mob. 29165007
laura.karnite@iem.gov.lv


Atpakaļ