Nacionālo līdzfinansējumu Solidaritātes fondiem segs no valsts budžeta

Ministru Kabinets šodien, 10.martā atbalstīja Iekšlietu ministrijas sagatavotos ministru Kabineta noteikumus, kas nosaka Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.-2013.gadam fondu īstenošanas, vadības, kontroles un uzraudzības kārtību.

Ministru Kabinets šodien, 10.martā atbalstīja Iekšlietu ministrijas sagatavotos ministru Kabineta noteikumus, kas nosaka Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.-2013.gadam fondu īstenošanas, vadības, kontroles un uzraudzības kārtību.

Projekts nosaka fondu īstenošanas, vadības, kontroles un uzraudzības kārtību Latvijā, kā arī sadarbības kārtību starp atbildīgajām iestādēm un Eiropas Komisiju.

Projekts arī paredz, ka pašvaldības un privāto tiesību juridiskās personas nacionālo līdzfinansējumu 25% apmērā saņems no valsts budžeta līdzekļiem. šāds risinājums izvēlēts, jo līdzšinējā pieredze ar Eiropas Bēgļu fonda finansētajiem projektiem liecina, ka pašvaldības un privāto tiesību personas maz iesaistās projektu konkursos galvenokārt tāpēc, ka nespēj nodrošināt nacionālo finansējumu no pašu līdzekļiem.

Projekts paredz, ka Solidaritātes fondu finansējuma saņēmējs varēs būt Latvijas valsts pārvaldes iestāde, pašvaldība vai tās iestāde vai privāto tiesību juridiskā persona. Finansējuma saņēmēju atlasi veiks, organizējot atklātu projektu konkursu vai ierobežotu atlasi atkarībā no atbalstāmas aktivitātes veida, kas būs noteikts katra fonda gada programmā.

Projekta ieviešanai vadošā iestāde slēgs granta līgumu ar finansējuma saņēmēju. Jau ziņots, ka par vadošo iestādi Ārējo robežu fondam, Eiropas Atgriešanas fondam un Eiropas Bēgļu fondam III Ministru Kabinets ir nozīmējis Iekšlietu ministriju, bet Eiropas Trešo valstu piederīgo integrācijas fondam - Īpašo uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu.

Finansējuma saņēmējam būs jānodrošina fonda projekta ieviešanu atbilstoši granta līguma nosacījumiem un saskaņā ar Latvijas un Eiropas Savienības tiesību aktiem.

MK noteikumi nosaka fondu vadības un kontroles sistēmu, daudzgadu programmas un gada programmas izstrādes un apstiprināšanas kārtību, projektu finansējuma saņēmēju atlases vispārējos principus, finansēšanas un atskaišu sagatavošanas kārtību un citus ar fondu īstenošanu, vadību, uzraudzību saistītus jautājumus.

Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007. – 2013.gadam ietvaros ir izveidoti četri fondi - Ārējo robežu fonds, Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonds, Eiropas Atgriešanās fonds un Eiropas Bēgļu fonds. Provizoriskās aplēses liecina, ka minēto fondu ietvaros 2007. – 2013.gadā būs pieejami vairāk nekā 41,8 miljoni eiro, tai skaitā 33,9 miljoni eiro – Eiropas Savienības finansējums.


Sagatavoja:
Laura Karnīte
Iekšlietu ministrijas
Preses un sabiedrisko attiecību departamenta
Preses centra vadītāja
Tālr. 7219176
Mob.tālr.: 29165007
laura.karnite@iem.gov.lv


Atpakaļ