Stingrāk ierobežos prostitūciju

Ministru Kabinets šodien, 22.janvārī, atbalstīja Iekšlietu ministrijas izstrādātos grozījumus vairākos normatīvajos aktos, kuru mērķis ir stingrāk ierobežot prostitūciju, bargāk sodīt personas, kas to veicina, un seksuālo pakalpojumu pircējus.

Ministru Kabinets šodien, 22.janvārī, atbalstīja Iekšlietu ministrijas izstrādātos grozījumus vairākos normatīvajos aktos, kuru mērķis ir stingrāk ierobežot prostitūciju, bargāk sodīt personas, kas to veicina, un seksuālo pakalpojumu pircējus.

Iekšlietu ministrija ir būtiski pārstrādājusi iepriekšējos MK noteikumus „Prostitūcijas ierobežošanas noteikumi” ar mērķi padarīt tos par efektīvu prostitūcijas kontroles mehānismu. Izmaiņas samazinās iesaistīšanos prostitūcijā, apgrūtinās seksuālo pakalpojumu pieejamību un līdzsvaros atbildības nastu starp klientu un seksuālo pakalpojumu sniedzēju, tā ierobežojot gan šo pakalpojumu piedāvājumu, gan pieprasījumu pēc tiem.

Jaunie noteikumi paredz, ka seksuālos pakalpojumus drīkstēs piedāvāt, sniegt un saņemt tikai dzīvojamā telpā, kas ir šo pakalpojumu sniedzēja īpašums vai par kuru tam ir noslēgts īres līgums. Jebkurā citā vietā – uz ielas, striptīza klubos, masāžas salonos, mājās pie klienta un tamlīdzīgi – seksuālo pakalpojumu piedāvāšana, sniegšana un saņemšana būs aizliegta.

Turklāt grozījumi paredz, ka seksuālo pakalpojumu sniegšana būs pilnībā aizliegta arī personas dzīvesvietā, ja tā atrodas tuvāk par 100 metriem no izglītības iestādes vai baznīcas, ja tajā atrodas nepilngadīgais vai ja pret to iebilst citas personas, kuras dzīvo šajā telpā vai mājā, kurā dzīvesvieta atrodas. Ar pretenzijām pret prostitūcijas pakalpojumu sniegšanu daudzdzīvokļu mājā iedzīvotāji varēs vērsties Valsts vai pašvaldības policijā, kas informēs seksuālo pakalpojumu sniedzēju par aizliegumu nodarboties ar prostitūciju.

Strikti nosakot vietu, kur atļauts piedāvāt, sniegt un saņemt seksuālos pakalpojumus, tiks samazināta ielu prostitūcija un apgrūtināta seksuālo pakalpojumu pieejamība, tā ierobežojot prostitūciju kā parādību kopumā. 

Jāuzsver, ka atbildība par prostitūciju ierobežojošo noteikumu pārkāpšanu gulstas ne vien uz prostitūcijas pakalpojumu sniedzēju, bet arī klientu. Saņemot seksuālos pakalpojumus vietās, kur noteikumi to aizliedz, piemēram, izsaucot prostitūtu pie sevis uz mājām, klientu var sodīt administratīvi, bet ja šāds pārkāpums pieļauts atkārtoti gada laikā - arī ar kriminālsodu. Tāpat sodāma ir jebkura trešās personas darbība, kas veicina prostitūciju, piemēram, šo pakalpojumu popularizēšana vai starpniecība.

Turklāt Iekšlietu ministrijas izstrādātie un šodien Ministru Kabinetā atbalstītie grozījumi Administratīvo pārkāpumu kodeksā paredz noteikt bargākus sodus par prostitūciju ierobežojošo noteikumu pārkāpumiem, nosakot, ka fiziskas personas var sodīt ar naudassodu no 250 līdz 500 latiem. IeM ierosinātie grozījumi paredz ieviest arī juridisko personu atbildību, kuras varēs sodīt ar naudassodu no 500 līdz 1000 latiem. 

Ar grozījumiem paplašināts kompetento iestāžu loks, kas ir tiesīgas kontrolēt noteikumu izpildi, paredzot pašvaldības policijas iesaisti šajā darbā. 

Izstrādājot grozījumus MK noteikumos, Iekšlietu ministrija novērsusi diskriminējošo apzīmējumu „prostitūta”, kas nepamatoti norāda uz prostitūcijas saistību tikai ar sievieti, aizstājot to ar jēdzienu „persona, kas sniedz seksuālos pakalpojumus”.

IeM izstrādātie grozījumi guvuši atbalstu no Rīgas Domes, Valsts policijas, Rīgas pašvaldības policijas, Starptautiskās Migrācijas organizācijas un sabiedriskās organizācijas „Resursu centrs sievietēm „Marta””.


Sagatavoja:

Laura Karnīte
Iekšlietu ministrijas
Preses un sabiedrisko attiecību departamenta
Preses centra vadītāja
Tālr. 7219176
Mob.tālr.: 29165007
laura.karnite@iem.gov.lv


Atpakaļ