Uzlabos cīņu ar sīkajām zādzībām tirdzniecības vietās

Ministru Kabinets šodien, 15.janvārī, atbalstīja Iekšlietu ministrijas izstrādātos grozījumus likumā „Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību”, kuru mērķis ir samazināt sīkās zādzības no tirdzniecības vietām un izskaust likumpārkāpējos pārliecību par nesodāmību.
Ministru Kabinets šodien, 15.janvārī, atbalstīja Iekšlietu ministrijas izstrādātos grozījumus likumā „Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību”, kuru mērķis ir samazināt sīkās zādzības no tirdzniecības vietām un izskaust likumpārkāpējos pārliecību par nesodāmību.

Likumprojekts paredz likumu „Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību” papildināt ar jaunu pantu, kas skaidri definē pabeigtas svešas kustamas mantas nolaupīšanas jēdzienu.

Pašlaik saskaņā ar Krimināllikumu par zādzība nelielā apmērā ir krimināli sodāms nodarījums – kriminālpārkāpums, bet par mēģinājumu izdarīt kriminālpārkāpumu persona nav saucama pie kriminālatbildības. Tomēr tiesībaizsardzības iestāžu vidū nav vienotas izpratnes, ar kuru brīdi zādzība no tirdzniecības vietas uzskatāma par pabeigtu, tāpēc personas, kuras izdarījušas zādzību nelielā apmērā, bieži vien nesaņem nekādu sodu.

Augstākās tiesas Plēnums 2001.gadā atzina, ka svešas mantas nolaupīšana zādzības, laupīšanas, krāpšanas vai piesavināšanās veidā ir pabeigts noziedzīgs nodarījums ar brīdi, kad vainīgais mantu prettiesiski ieguvis savā valdījumā, rodot brīvu iespēju ar to rīkoties pēc sava ieskata, tomēr šāds viedoklis neatbilst mūsdienu situācijai, tāpēc daļa tiesībaizsardzības iestāžu uzskata, ka svešas kustamas mantas nolaupīšana uzskatāma par pabeigtu ar brīdi, kad persona prettiesiski ieguvusi to, neatkarīgi no tā vai personai ir bijusi iespēja ar to rīkoties kā ar savu vai nē.

Ar grozījumiem skaidri tiks nošķirta pabeigta sīkā zādzība un tās mēģinājums, līdz ar to dodot tiesībaizsardzības iestādēm iespēju saukt pie atbildības personas, kuras izdarījušas zādzību nelielā apmērā.


Sīkāka informācija:

Laura Karnīte
Preses un sabiedrisko attiecību departamenta
direktores vietniece, Preses centra vadītāja
Tālr. 7219175
Mob. 29165007
laura.karnite@iem.gov.lv

Atpakaļ