Pilnveidos Nacionālās drošības likumu

Ministru Kabinets šodien, 15.janvārī, atbalstīja Iekšlietu ministrijas izstrādātos grozījumus Nacionālās drošības likumā, kas precizē un pilnveido nacionālajai drošībai svarīgu objektu normatīvo regulējumu.
Ministru Kabinets šodien, 15.janvārī, atbalstīja Iekšlietu ministrijas izstrādātos grozījumus Nacionālās drošības likumā, kas precizē un pilnveido nacionālajai drošībai svarīgu objektu normatīvo regulējumu.

Likumprojekts paredz precizēt Ministru kabineta un Krīzes vadības padomes kompetenci, kā arī precizēt nacionālajai drošībai svarīgu objektu statusu atbilstoši mūsdienu situācijai un starptautiskajai praksei.

Likumprojekts paredz, ka Ministru kabinets apstiprina nacionālai drošībai svarīgu objektu kopumu un nosaka drošības pasākumu plānošanas un īstenošanas kārtību, savukārt Krīzes vadības padome sagatavo un iesniedz Ministru kabinetam priekšlikumus par nacionālai drošībai svarīgu objektu kopumu un veicamajiem drošības pasākumiem.

Likumprojekts nosaka nacionālai drošībai svarīgu objektu klasifikāciju 3 kategorijās un to, ka īpašnieks vai tiesiskais valdītājs nodrošina drošības pasākumu plānošanu un īstenošanu. Vides aizsardzības nozares nacionālai drošībai svarīgie objekti šī likumprojekta izpratnē ir objekti, kuri apdraud nozares pārvaldīšanu.

Projekts izstrādāts, jo Nacionālās drošības starpinstitūciju komisija strādājot pie nacionālai drošībai svarīgu valsts objektu kopuma izstrādes, secināja, ka lielākā daļa objektu, kas būtu svarīgi nacionālai drošībai, nav valsts īpašumā, bet drošību tajos ir nepieciešams nodrošināt. Savukārt, nacionālai drošībai svarīgiem objektiem nav noteiktas definīcijas, kas tos sadalītu nozīmīguma pakāpēs.

Projekts paredz, ka grozījumi stāsies spēkā 2008.gada 1.martā. To vēl jāapstiprina Saeimai.


Sīkāka informācija:

Laura Karnīte
Preses un sabiedrisko attiecību departamenta
direktores vietniece, Preses centra vadītāja
Tālr. 7219175
Mob. 29165007
laura.karnite@iem.gov.lv

Atpakaļ