Iekšlietu ministrs ar arodbiedrību pārstāvjiem pārrunā sadarbības aktualitātes

Iekšlietu ministrs Mareks Segliņš pirmdien, 7.janvārī, tiekoties ar Iekšlietu ministrijas darbiniekus pārstāvošo arodbiedrību pārstāvjiem, aicināja arodbiedrības būt par sadarbības partneriem, lai risinātu Iekšlietu ministrijas dienestu aktuālās problēmas un uzlabotu to darbu.

Iekšlietu ministrs Mareks Segliņš pirmdien, 7.janvārī, tiekoties ar Iekšlietu ministrijas darbiniekus pārstāvošo arodbiedrību pārstāvjiem, aicināja arodbiedrības būt par sadarbības partneriem, lai risinātu Iekšlietu ministrijas dienestu aktuālās problēmas un uzlabotu to darbu.

Ministrs norādīja, ka redz arodbiedrības kā ministrijas sabiedrotos gan savstarpējā informācijas apmaiņā, gan aktuālu problēmu risināšanā, gan Iekšlietu dienestu darba pilnveidošanā. „Ir svarīgi, lai ierindas darbinieki saņemtu nepastarpinātu informāciju par to, ko dara ministrs, savukārt ministrs no pirmavotiem zinātu, ko jūt un domā cilvēki,” sacīja M.Segliņš.

Vienlaikus ministrs norādīja, ka uztver arodbiedrības kā palīgus gan profesionālās kvalifikācijas, gan darba kvalitātes, gan dienesta disciplīnas uzlabošanā. Tāpat ministrs lūgs arodbiedrības iesaistīties konkrētu ministrijas izvirzītu prioritāšu īstenošanā, piemēram, narkotiku aprites un narkomānijas novēršanas veicināšanā.

Tāpat ministrs uzsvēra, ka Iekšlietu ministrija turpinās strādāt pie IeM sistēmas darbinieku atalgojuma paaugstināšanas, taču vienlaikus liela uzmanība tiks pievērsta arī sociālās nodrošināšanas un veselības aprūpes jautājumiem. 

Savukārt Latvijas Apvienotās policistu arodbiedrības prezidents Agris Sūna aicināja ministru pievērst uzmanību iekšlietu sistēmas prestiža paaugstināšanai un darbinieku motivēšanai darbam IeM dienestos. A.Sūna arī norādīja, ka arodbiedrība pilnībā atbalsta ministra iniciatīvas saistībā ar izmaiņām mācību procesā Latvijas Policijas akadēmijā ar mērķi gatavot speciālistus tieši Iekšlietu ministrijas dienestu vajadzībām. 

Tikšanās laikā tika ieskicēts abām pusēm aktuālo tēmu loks – atalgojums un kritēriji tā noteikšanai, sociālās garantijas, iekšējo normatīvo aktu sistēmas un darba organizācijas sakārtošana, IeM sistēmas darbinieku nodrošinājums ar formas tērpiem un darba vides uzlabošana, veselības aprūpe, materiāli tehniskā nodrošinājuma jautājumi un citi. 

Ministrs un arodbiedrību pārstāvji vienojās februārī apmainīties ar informāciju par to, kā dienestos tiek izmantoti IeM sistēmas darbinieku atalgojuma paaugstināšanai piešķirtie līdzekļi – vai un kādā apjomā darbinieki saņem plānoto atalgojuma palielinājumu. 

Puses vienojās par nepieciešamību turpmāk rīkot regulāras tikšanās aktualitāšu apspriešanai. Iekšlietu ministrs lūdza arodbiedrību pārstāvjus uz nākamo tikšanos sagatavot aktuālāko prioritāšu pārskatu. 

Sarunā ar iekšlietu ministru piedalījās Latvijas Apvienotās policistu arodbiedrības, Neatkarīgās policistu arodbiedrības, Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu un transporta darbinieku arodbiedrības LAKRS un Latvijas Valsts iestāžu, pašvaldību, uzņēmumu un finansu darbinieku arodbiedrības pārstāvji.


Sagatavoja:

Laura Karnīte
Iekšlietu ministrijas
Preses un sabiedrisko attiecību departamenta
Preses centra vadītāja
Tālr. 7219176
Mob.tālr.: 29165007
laura.karnite@iem.gov.lv


Atpakaļ