Precizēs Nacionālās drošības likumu

Iekšlietu ministrija šodien, 20.septembrī, pieteica izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē grozījumus Nacionālās drošības likumā, kas paredz svītrot ar nacionālās drošības sistēmas ārkārtējās gatavības pakāpju noteikšanu saistītas normas. … Lasīt vairāk

Sagatavots ratificēšanai Latvijā ES nolīgums ar ASV par aviokompāniju pasažieru datu apstrādi

Iekšlietu ministrija šodien, 20.septembrī, pieteica izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē likumprojektu par Nolīgumu starp Eiropas Savienību un ASV par gaisa pārvadātāju veikto pasažieru datu reģistra (PDR) datu apstrādi un pārsūtīšanu ASV Iekšzemes drošības departamentam (IDD) … Lasīt vairāk

Noteiks izmaksas par administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu glabāšanu

Iekšlietu ministrija šodien, 20.septembrī, pieteica izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē Ministru Kabineta noteikumu projektu par kārtību un apjomu, kādā administratīvi sodītai personai jāsedz izdevumi par administratīvajā lietā izņemtas mantas vai dokumentu glabāšanu un iznīcināšanu. … Lasīt vairāk

Papildinās apsargājamo tiltu sarakstu

Iekšlietu ministrija šodien, 20.septembrī, pieteica izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē grozījumus Ministru kabineta 2004.gada 23.novembra noteikumos Nr. 967 „Noteikumi par obligāti apsargājamiem valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras objektiem un to apsargāšanas kārtību” … Lasīt vairāk

Novērtēs Latvijas gatavību darbam Šengenas informācijas sistēmā

No rītdienas, 20.septembra, līdz 24.septembrim Latvijā notiks Šengenas novērtēšanas vizīte, kuras laikā 12 eksperti izvērtēs Latvijas gatavību darbam Šengenas informācijas sistēmā (SIS). … Lasīt vairāk

Mežu īpašniekiem būs jārūpējas par ugunsdrošību mežos

Ministru Kabinets šodien, 18.septembrī, atbalstīja Iekšlietu ministrijas izstrādātos grozījumus Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā, kas paredz mežu īpašniekiem (valdītājiem) pienākumu nodrošināt ugunsdrošības prasību ievērošanu mežā. … Lasīt vairāk

Iekšlietu ministrs piedalās ES Tieslietu un iekšlietu ministru padomē

Iekšlietu ministrs Ivars Godmanis šodien, 18.septembrī, Briselē piedalās Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sanāksmē, kur plānots diskutēt par policijas un tiesu iestāžu apstrādāto personas datu aizsardzību, vienotu uzturēšanās atļauju formu trešo valstu pilsoņiem un Eiropas Savienības dienvidu jūras robežu tālāku stiprināšanu. … Lasīt vairāk

Nosaka kārtību ziņojumu iekļaušanai Šengenas informācijas sistēmā

Ministru Kabinets šodien, 18.septembrī, atbalstīja Iekšlietu ministrijas sagatavoto Ministru Kabineta noteikumu projektu „Papildinformācijas apmaiņas, ziņojumu iekļaušanas, labošanas un dzēšanas Šengenas informācijas sistēmā kārtība un papildinformācijas pieejamības nodrošināšanas Birojam kārtība”. … Lasīt vairāk

Maina Nacionālās drošības starpinstitūciju komisijas sastāvu

Ministru kabinets šodien, 18.septembrī, atbalstīja Iekšlietu ministrijas sagatavotos grozījumus Nacionālās drošības starpinstitūciju komisijas sastāvā. … Lasīt vairāk

Nosaka paaugstinātas bīstamības objektu apsaimniekotāju pienākumus

Ministru Kabinets šodien, 18.septembrī, atbalstīja Iekšlietu ministrijas izstrādāto noteikumu projektu „Paaugstinātas bīstamības objektu noteikšanas kritēriji un šo objektu īpašnieku (valdītāju, apsaimniekotāju) pienākumi bīstamības samazināšanai”. … Lasīt vairāk

Noteiks apvienības „Apsardze” pakalpojumu cenas

Iekšlietu ministrija šodien, 13.septembrī, pieteica izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē Ministru kabineta noteikumu projektu par Valsts policijas apvienības „Apsardze” sniegto maksas pakalpojumu cenrādi.
Lasīt vairāk

Notikusi Drošības policijas Pretterorisma centra konsultatīvās padomes sēde

Vakar, 12.septembrī notika Drošības policijas (DP) Pretterorisma centra konsultatīvās padomes sēde. Sēdē konsultatīvās padomes locekļi tika iepazīstināti ar Pretterorisma centra galvenajiem darbības virzieniem 2007.gada pirmajā pusgadā, kā arī plānotajām iniciatīvām pretterorisma jomā. … Lasīt vairāk

Nodots ekspluatācijā Jūras ostas robežkontroles punkta, Imigrācijas dienesta un vadības ēku kompleks

14. septembrī plkst. 13.00 notiks Valsts robežsardzes Liepājas pārvaldes Jūras ostas robežkontroles punkta, Imigrācijas dienesta un vadības ēku kompleksa atklāšana. Svinīgajā pasākumā piedalīsies iekšlietu ministrs Ivars Godmanis, Valsts robežsardzes priekšnieks ģenerālis Gunārs Dāboliņš, Valsts robežsardzes Liepājas pārvaldes priekšnieks majors Jānis Lūks aicināts arī Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs Uldis Sesks un citas amatpersonas. … Lasīt vairāk

Pirms Šengenas vīzu izsniegšanas konsultēsies ar Latvijas un ārvalstu iestādēm

Ministru Kabinets šodien, 11.septembrī, pēc Iekšlietu ministrijas informatīvā ziņojuma „Par VISION (Visa Inquiry Open-Border Network) konsultācijām” izskatīšanas apstiprināja kārtību, kādā notiks konsultācijas ar Latvijas un Šengenas līguma dalībvalstu iestādēm par Šengenas vīzu izsniegšanu paaugstināta riska valstu pilsoņiem. … Lasīt vairāk

Valsts prezidents vizītē Afganistānā tiekas arī ar policistiem

Vakar, 10.septembrī, Valsts prezidents Valdis Zatlers darba vizītē Afganistānā tikās ar Afganistānas pirmajām amatpersonām, lai pārrunātu Latvijas līdzdalību stabilitātes garantēšanā, uzsvērtu starptautisko sadarbību, kā arī apspriestu citus jautājumus. … Lasīt vairāk

Robežsardzei dos tiesības kontrolēt ūdens satiksmi

Ministru Kabinets šodien, 11.septembrī, izskatīja Iekšlietu ministrijas sagatavotos grozījumus Robežsardzes likumā, kas paredz Valsts robežsardzei tiesības veikt ūdens satiksmes kontroli ostu akvatorijas un robežakvatorijās. … Lasīt vairāk

Nosaka prasības civilās aizsardzības kursa saturam mācību iestādēs

Ministru kabinets šodien, 11.septembrī, atbalstīja Iekšlietu ministrijas sagatavoto noteikumu projektu „Minimālās prasības civilās aizsardzības kursa saturam izglītības iestādēs un nodarbināto apmācības saturam”. … Lasīt vairāk

Atbalsta noteikumus mobilo tālruņu zādzību ierobežošanai

Ministru Kabinets šodien, 11.septembrī, atbalstīja Iekšlietu ministrijas izstrādāto noteikumu projektu „Noteikumi par zudušu elektronisko sakaru galiekārtu centralizētas datu bāzes veidošanu, uzturēšanu un izmantošanu, kā arī šādu galiekārtu izmantošanas iespējas pārtraukšanu un atjaunošanu”. … Lasīt vairāk

Ųåķćåķńźčå żźńļåšņū ļšīāīä˙ņ īöåķźó ążšīļīšņą «Ščćą»

Šengenas eksperti neizsaka būtiskus aizrādījumus par Rīgas lidostu

Pēc sestdien, 8.septembrī, atkārtoti notikušās Šengenas novērtēšanas vizītes, kuras laikā tika vērtēta Latvijas gaisa robežas atbilstība Šengenas acquis prasībām un gatavība iekšējo robežu atvēršanai lidostā „Rīga”, Latvijas amatpersonas nav saņēmušas būtiskus ekspertu aizrādījumus. … Lasīt vairāk