Rosina palielināt pabalstu un kompensāciju apjomu Latvijas vēstniecību apsargiem

Iekšlietu ministrija 18.oktobrī pieteica izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē grozījumus Ministru kabineta 2006.gada 26.septembra noteikumos Nr. 804 „Noteikumi par pabalsta un kompensācijas apmēru Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonām ar speciālo dienesta pakāpi, kuras ārvalstī apsargā Latvijas Republikas vēstniecību vai pārstāvniecību, kā arī kārtību, kādā sedz ar minēto amatpersonu uzturēšanos ārvalstī saistītos izdevumus”. … Lasīt vairāk

Pirks zemi Latvijas – Baltkrievijas valsts robežas joslas noteikšanai

Iekšlietu ministrija 18.oktobrī pieteica izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē Ministru kabineta rīkojuma projektu „Par zemes vienību pirkšanu Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas joslas noteikšanai”. … Lasīt vairāk

Noteiks nacionālajai drošībai svarīgu objektu drošības pasākumus

Iekšlietu ministrija 18.oktobrī, pieteica izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē Ministru kabineta noteikumu projektu „Nacionālajai drošībai svarīgu objektu drošības pasākumu plānošanas un īstenošanas kārtība”. … Lasīt vairāk

Pilnveidos ziņu iekļaušanu Noziedzīgu nodarījumu reģistrā

Iekšlietu ministrija 18.oktobrī, pieteica izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē Ministru Kabineta noteikumu projektu, kas paredz pilnveidot ziņu iekļaušanas kārtību Noziedzīgu nodarījumu reģistrā. … Lasīt vairāk

Atzīs par spēkā neesošiem aktualitāti zaudējušu plānu un koncepciju ugunsdzēsības jomā

Iekšlietu ministrija 18.oktobrī, pieteica izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē Ministru kabineta rīkojuma projektus, ar kuriem plānots atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2004.gada 26.maija rīkojumu Nr. 343 „Par vienotas valsts uguns apsardzības un glābšanas sistēmas izveidošanas koncepciju” un Ministru kabineta 2005.gada 5.janvāra rīkojumu Nr.10 „Par plānu vienotas valsts uguns apsardzības un glābšanas sistēmas izveidošanai laikposmā no 2005. līdz 2011.gadam”. … Lasīt vairāk

Parakstīs līgumu par divu robežsardzes patruļkuteru dāvināšanu Moldovai

Iekšlietu ministrs Ivars Godmanis un Moldovas Republikas Robežsardzes dienesta ģenerāldirektors brigādes ģenerālis Igors Koļenovs trešdien, 24.oktobrī, plkst. 10.00 Iekšlietu ministrijā, Raiņa bulv. 6, 4.stāva zālē parakstīs līgumu par divu Valsts robežsardzes patruļkuteru dāvināšanu Moldovas robežsardzei. … Lasīt vairāk

Ierosina lemt par E.Gulbi konvojējušo policistu sodīšanu

Iekšlietu ministrijas Galvenā inspekcija ir pabeigusi dienesta pārbaudi saistībā ar incidentu uz Salu tilta šā gada 26.septembrī, kad aizturētais Edgars Gulbis konvojēšanas laikā izkļuva no policijas transportlīdzekļa un veica bēgšanas mēģinājumu. … Lasīt vairāk

Iekšlietu ministrs atklās Daugavgrīvas ostas robežkontroles punkta un kuteru grupas kompleksu

 Iekšlietu ministrs Ivars Godmanis trešdien, 17.oktobrī plkst. 14.00 atklās Valsts robežsardzes Rīgas pārvaldes Daugavgrīvas ostas robežkontroles punkta un kuteru grupas kompleksu (Stūrmaņu ielā 1G) un vēros Valsts robežsardzes peldošo līdzekļu paraugdemonstrējumus un kutera uz gaisa spilveniem prezentāciju.  
Lasīt vairāk

Latvija ir gatava pievienoties Šengenas līguma zonai

Latvija ir gatava pievienoties Šengenas līguma zonai un atcelt robežkontroli uz Šengenas iekšējām robežām, Saeimas Eiropas lietu komisijas deputātiem šodien apliecināja iekšlietu ministrs Ivars Godmanis. … Lasīt vairāk

Ministrijas vadība un arodbiedrību pārstāvji pārrunā gaidāmo algas pieaugumu

Iekšlietu ministrijas vadība un iekšlietu sistēmas darbinieku arodbiedrību pārstāvji šodien, 9. septembrī, pārrunāja pasākumus, kas veicami Valsts policijas darba produktivitātes palielināšanai, kā arī nākamgad plānoto atalgojuma pieaugumu Iekšlietu ministrijas sistēmā strādājošajiem.
Lasīt vairāk

Meklē resursus IeM dienestu darbinieku atalgojuma palielināšanai

Iekšlietu ministrijas dienestu darbinieki nākamgad saņems atalgojuma palielinājumu, taču pagaidām nav zināms precīzs pieauguma apjoms, jo darbs pie resursu meklēšanas turpinās. … Lasīt vairāk

Veiks pārbaudi par nelikumīgu piekļūšanu IeM mājas lapai

Ekonomikas policija uzsākusi pārbaudi, lai noskaidrotu personas, kas naktī no 4. uz 5.oktobri nelikumīgi piekļuva Iekšlietu ministrijas Interneta mājas lapai www.iem.gov.lv . … Lasīt vairāk

Ivars Godmanis: Nedrīkst sabiedrību turēt neziņā par nozīmīgiem kriminālprocesiem

Neraugoties uz to, ka Kriminālprocesa likums nosaka, ka informācijas apjomu, kas izpaužams sabiedrībai izmeklēšanas laikā, nosaka izziņas izdarītājs, izmeklēšanas procesu virzītājiem ir jāatrod forma, kā informēt sabiedrību par aktuāliem izmeklēšanas procesiem, uzskata iekšlietu ministrs Ivars Godmanis. … Lasīt vairāk

Rosinās mainīt likumu, lai pašvaldības varētu atbalstīt policiju.

Iekšlietu ministrija šodien, 4.oktobrī, pieteica izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē grozījumus likumos, kuru mērķis ir dot pašvaldībām iespēju sniegt Valsts policijai materiāli tehnisko palīdzību. … Lasīt vairāk

Mainīs Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu aktualizēšanas kārtību

Ministru Kabinets šodien, 2.oktobrī, atbalstīja grozījumus MK noteikumos „Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu aktualizēšanas kārtība”, kuri uzliek par pienākumu personai, kurai ir Latvijas valstiskā piederība, sniegt ziņas par izmaiņām Iedzīvotāju reģistrā iekļautajās ziņās par saviem bērniem, kuri ir jaunāki par 18 gadiem (iepriekšējā redakcijā – par bērniem, kas jaunāki par 16 gadiem), un par personām, kuras ir viņas aizbildnībā vai aprūpē, ja ziņas mainījušās un attiecīgais fakts reģistrēts ārvalsts institūcijās. … Lasīt vairāk

Dāvinās Moldovai divus robežsardzes patruļkuterus

Ministru Kabinets šodien, 2.oktobrī, atbalstīja divu Valsts robežsardzes patruļkuteru dāvināšanu Moldovai. … Lasīt vairāk

Noteiks bargākus sodus par VUGD lēmuma nepildīšanu

Ministru Kabinets šodien, 2.oktobrī, atbalstīja Iekšlietu ministrijas sagatavotos grozījumus Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, kas paredz palielināt sodu par valsts ugunsdrošības uzraudzības inspektora pieņemtā lēmuma par būves, tās daļas vai iekārtas ekspluatācijas, būvdarbu vai produkcijas laišanu tirgū apturēšanu vai ierobežošanu nepildīšanu. … Lasīt vairāk

Mainīs Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu aktualizēšanas kārtību

Ministru Kabinets šodien, 2.oktobrī, atbalstīja grozījumus MK noteikumos „Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu aktualizēšanas kārtība”, kuri uzliek par pienākumu personai, kurai ir Latvijas valstiskā piederība, sniegt ziņas par izmaiņām Iedzīvotāju reģistrā iekļautajās ziņās par saviem bērniem, kuri ir jaunāki par 18 gadiem (iepriekšējā redakcijā – par bērniem, kas jaunāki par 16 gadiem), un par personām, kuras ir viņas aizbildnībā vai aprūpē, ja ziņas mainījušās un attiecīgais fakts reģistrēts ārvalsts institūcijās. … Lasīt vairāk

Noteiks namu un dzīvokļu īpašnieku atbildību par ugunsdrošību

Ministru Kabinets šodien, 25.septembrī, atbalstīja Iekšlietu ministrijas izstrādātos grozījumus Ugunsdzēsības un ugunsdrošības likumā, kas paredz noteikt namu un dzīvokļu īpašnieku un apsaimniekotāju atbildību par ugunsdrošību īpašumos, kā arī dod valsts ugunsdrošības inspektoriem tiesības apturēt vai ierobežot ēkas, būves, telpas, cita objekta vai iekārtas darbību, būvniecību un ekspluatāciju vai produkcijas laišanu tirgū. … Lasīt vairāk

Mazinās valstu skaitu, kuru pilsoņiem uzturēšanās atļauju, vīzu saņemšanai veicama papildu pārbaude

Iekšlietu ministrija šodien, 20.septembrī, pieteica izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē grozījumus Ministru kabineta noteikumos, kas paredz samazināt to valstu skaitu, kuru pilsoņiem uzturēšanās atļauju vai vīzu saņemšanai ir nepieciešams veikt papildu pārbaudi. … Lasīt vairāk