Paaugstina IeM iestāžu un IeVP darbinieku darba samaksas apmēru

Ministru Kabinets šodien, 4.decembrī, atbalstīja Iekšlietu ministrijas sagatavotos grozījumus MK noteikumos, kas paredz paaugstināt Iekšlietu ministrijas (IeM) sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes (IeVP) amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm darba samaksu.
Ministru Kabinets šodien, 4.decembrī, atbalstīja Iekšlietu ministrijas sagatavotos grozījumus MK noteikumos, kas paredz paaugstināt Iekšlietu ministrijas (IeM) sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes (IeVP) amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm darba samaksu.

Iespēju no 2008.gada 1.janvāra paaugstināt IeM un IeVP darbinieku atalgojumu deva 2008.gada budžetā papildus piešķirtie 18,9 miljoni latu.

Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.904 „Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm darba samaksas sistēmu un amatiem atbilstošajām augstākajām speciālajām dienesta pakāpēm” paredz mēneša amatalgas minimālā un maksimālā apmēra palielinājumu par minimāli 40 un maksimāli 150 latiem atkarībā no amata kategorijas.

2.amata kategorijas amatiem mēneša amatalgas palielinājuma apmērs tiek noteikts no 45 - 70 latiem, 3.-4. amata kategorijas amatiem – no 40 - 70 latiem, 5.amata kategorijas amatiem no 40 - 105 latiem, 6.amata kategorijas amatiem no 40 - 95 latiem, 7.amata kategorijas amatiem no 40 - 125 latiem, 8.amata kategorijas amatiem no 45 - 115 latiem, 9.amata kategorijas amatiem no 50 - 120 latiem, 10.amata kategorijas amatiem no 65 - 130 latiem, 11.amata kategorijas amatiem no 65 - 150 latiem. Savukārt 12.amata kategorijas amatiem mēneša amatalgu paredzēts noteikt, pielīdzinot citu tiesībaizsardzības iestāžu vadītāju un viņu vietnieku amatalgas apmēram.

Grozījumi arī paredz precizēt atsevišķas speciālās piemaksas un palielināt to apmēru, ņemot vērā pildāmā uzdevuma nozīmīgumu. Tā, piemēram, amatpersonām, kuras veic pirmstiesas izmeklēšanu, speciālo piemaksu līdzšinējo 20 latu vietā varēs noteikt līdz 100 latiem. Par 10 latiem tiks palielināta piemaksa par tiešu valsts robežas kontroli un apsargāšanu, kā arī tās vadību. Savukārt par dienesta pienākumu pildīšanu uz kuģa piemaksas maksimālais apmērs tiks palielināts līdz 150 latiem, bet uz gaisa kuģa - līdz 300 latiem.

Noteikumi arī paredz ieviest jaunu speciālās piemaksas veidu līdz 100 latiem Valsts policijas amatpersonām, kuras pilda dienesta pienākumus speciālo uzdevumu bataljonā „ALFA”.

Paaugstinoties mēneša amatalgai, palielināsies arī atsevišķu piemaksu un pabalstu apmērs, piemēram, bērna piedzimšanas gadījumā, aizejot ikgadējā atvaļinājumā.

Jau ziņots, ka, lai nodrošinātu IeM iestāžu un IeVP darbinieku darba samaksas pieaugumu, jau iepriekš tika paaugstināta uzturdevas kompensācija, kas 2008.gadā būs 120 lati mēnesī.

Papildu darba samaksas pieaugums 2008.gadā tiks nodrošināts arī, pārskatot amata vietu skaitu un likvidējot ilgstoši vakantās amatu vietas IeM iestādēs.

Sagatavoja:

Laura Karnīte
Iekšlietu ministrijas
Preses un sabiedrisko attiecību departamenta
Preses centra vadītāja
Tālr. 7219176
Mob.tālr.: 29165007
laura.karnite@iem.gov.lv


Atpakaļ